Singer Laren is zeer verheugd over de
terugkeer van 'De Denker' van Auguste Rodin en dankt en
complimenteert de politie regio Gooi- en Vechtstreek en het
Openbaar Ministerie parket Amsterdam voor hun voortvarende aanpak
en het resultaat.Ondanks de blijdschap over de terugkeer is Singer
Laren tegelijkertijd ook ten prooi aan verdriet en onmacht.'De
Denker' vormt het allerbelangrijkste stuk uit de oorspronkelijke
collectie van William en Anna Singer, de stichters van Singer
Laren.

Juist nu Singer zich de laatste jaren zo
verdiept heeft in het onderzoek naar het ontstaan van de Singer
Collectie in Nederland, Noorwegen en Amerika, een onderzoek
bekroond met de recente jubileumtentoonstelling 'Loving Art' is
Singer zich extra bewust van de waarde van 'De Denker' voor het
aanzien van die collectie en voor de geschiedenis en identiteit van
Singer Laren. 'De Denker' vormt daarin het absolute topstuk en is
daarvan het icoon.

Mede vanwege die betekenis is terugkrijgen
van 'De Denker' zo belangrijk, hoe

verschrikkelijk gehavend het beeld nu ook
is. De respectloze wijze waarop de dieven het beeld hebben
toegetakeld en onteerd, maakt duidelijk dat Singer Laren te maken
heeft met een daad van barbaars vandalisme door criminelen, die
onverschillig staan ten opzichte van de waarde van een kunstwerk.
De brute behandeling die het unieke historisch bronzen beeld ten
deel viel, vanuit de kennelijke interesse in niets anders dan het
materiaal, tekent de stompzinnigheid van de daad. Singer Laren kan
niet begrijpen hoe een vandaal tot zoiets in staat is, juist gezien
de zinloosheid ervan, ook in relatie tot de waarde van het brons of
koper bij verkoop. Die is namelijk nihil in vergelijking met de
hoeveelheid energie die het kost om het materiaal op deze wijze te
verwerven.

Het vooruitzicht de afgelopen twee dagen
van een mogelijk totaal verlies, was eigenlijk onvoorstelbaar en
ondraaglijk. Ondanks de beschadigingen vertegenwoordigt het beeld
met zijn fysieke aanwezigheid de symbolische en emotionele waarde
van de kern van de collectie. Singer hoopt dat ook de andere zes
sculpturen teruggevonden worden.

Singer Laren zal het beeld vanaf dinsdag
23 januari tijdens openingsuren in een museumzaal tonen. Zo kan het
publiek kennis nemen van de schokkende gevolgen van het brute
vandalisme waarmee kunst geconfronteerd wordt. Zo kunnen allen die
ons de afgelopen dagen zo groots gesteund hebben delen in onze
schok en verontwaardiging. En zo kunnen anderen lering trekken uit
wat ons is overkomen en zich wapenen.

Singer Laren beraadt zich op de toekomst
van het beeld. De beschadiging is dermate ernstig dat Singer zich
grote zorgen maakt over de herstelbaarheid. De komende periode
wordt gebruikt om advies in te winnen over wat ons te doen staat.
Singer Laren zal Rodin-experts en brons restauratoren raadplegen
uit binnen en buitenland, om een oordeel te vormen over wat
mogelijk en wenselijk is. Het streven is erop gericht het beeld
weer de plaats te laten innemen in het hart van de collectie van
Singer Laren, als blijvende verwijzing naar de liefde voor de kunst
van onze oprichters William en Anna Singer Brugh.

bron:Singer Laren