(Persbericht) Vrijwel iedere ondernemer maakt gebruik van algemene voorwaarden. De praktijk leert dat ze niet altijd juist worden gehanteerd, met mogelijk verstrekkende juridische gevolgen. Er zijn ontzettend veel nuanceringen mogelijk. Het is dus verstandig om u voor uw concrete situatie te laten voorlichten.

Voor het correct hanteren van algemene voorwaarden moet u ze uitdrukkelijk van toepassing verklaren en dient u deze ter beschikking te stellen. In "normale" gevallen van contractsluiting geschiedt dit door het feitelijk overhandigen en bij "elektronische" contractsluiting door het aanbieden in een voor langdurige opslag geschikt formaat (PDF).

Voor dienstverleners in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn, zoals klus- en installatiebedrijven, consultants en bedrijfsadviseurs, is het ter beschikking stellen door enkele wetswijzigingen eenvoudiger geworden. Let wel: niet iedere dienstverlener valt onder de richtlijn. Notarissen, deurwaarders en financieel adviseurs zijn hiervan enkele voorbeelden.

Dienstverleners die wel vallen onder de richtlijn kunnen de algemene voorwaarden voortaan in hoofdlijnen ter beschikking stellen door ze:

- feitelijk te verstrekken;
- gemakkelijk toegankelijk te hebben op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten;
- gemakkelijk elektronisch toegankelijk te hebben op een door de dienstverlener meegedeeld internetadres.

Bent u een dienstverlener in de zin van de Europese Dienstenrichtlijn? U zou voortaan in uw offertes kunnen volstaan met het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, gevolgd door een verwijzing naar uw website. Het is dan niet langer nodig om ze op papier ter hand te stellen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een ondernemingsrechtspecialist.