Sinds 2004 zijn de investeringen van
ICT-bedrijven weer gestegen. Het aantal vacatures per 1000 banen
was in de ICT-sector eind 2005 tweemaal zo hoog als in de rest van
de economie. Het aantal telefoonaansluitingen per 100 inwoners op
het vaste net neemt af. Vergeleken met andere landen doet het
Nederlandse MKB het goed op ICT-gebied. Dit zijn enkele conclusies
uit de woensdag verschenen CBS publicatie 'De digitale economie
2006'.

Groei ICT-sector

Vanaf 2004 zijn de investeringen van
ICT-bedrijven gestegen. Ook de productie en de toegevoegde waarde
in deze sector namen toe. De ICT-sector profiteerde duidelijk van
het aantrekken van de Nederlandse economie. Het herstel wordt voor
het overgrote deel gedragen door de ICT-dienstensector, vooral de
computerservicebureaus. Met de ICT-industrie gaat het minder goed.
De investeringen in bijvoorbeeld computers stijgen weliswaar sterk,
maar het overgrote deel van de in Nederland gebruikte ICT-goederen
wordt ingevoerd. De ICT-bestedingen van bedrijven, huishoudens en
overheid in Nederland liggen internationaal gezien op een hoog
niveau. In 2005 bedroegen de totale Nederlandse ICT-bestedingen 7,6
procent van het bbp.

Veel vacatures in de ICT

Het aantal vacatures per 1000 banen was in
de ICT-sector eind 2005 tweemaal zo hoog als in de rest van de
economie. In de ICT-sector waren per 1000 banen 42 vacatures, tegen
21 in de gehele economie. Vooral de computerservicebureaus zoeken
in 2006 veel mensen. Het aantal werkzame ICT-ers in Nederland is
sinds 1997 met meer dan 50 procent toegenomen. Internationaal
gezien werken er in Nederland relatief veel ICT-ers.

Minder mensen bellen via vaste net

Het aantal telefoonaansluitingen per 100
inwoners op het vaste net neemt af. Tussen 2000 en 2005 daalde dit
cijfer van 62 naar 59. Eind 2005 werd er in 16 procent van de
huishoudens alleen nog mobiel gebeld. Daarnaast is bellen via de
kabel en via internet in opmars. In het eerste kwartaal van 2006
waren er al meer dan 620 duizend aansluitingen voor telefonie via
de kabel en het aantal telefoonaansluitingen via internet was in
2005 ongeveer 460 duizend.

ICT-gebruik Nederlands Midden- en
Kleinbedrijf hoog

Vergeleken met andere landen doet het
Nederlandse MKB het goed op ICT-gebied. Sinds 2002 voert de
overheid gericht beleid om het ICT-gebruik in het MKB te
stimuleren. Dit beleid lijkt zijn vruchten af te werpen, want
Nederland bevindt zich duidelijk boven het EU-gemiddelde. Qua
verspreiding van ICT door het MKB moet Nederland landen als
Duitsland, België, Finland en Zweden voor laten gaan. Het
gebruik van de beschikbare ICT-infrastructuur is echter
intensief.

Waardering online overheidsdiensten blijft
achter

De Nederlandse gemeenten bieden steeds
meer diensten elektronisch aan. Eind 2005 was 54 procent van de
overheidsdiensten voor burgers elektronisch beschikbaar, voor
bedrijven lag dit percentage op 56. De waardering van de
overheidswebsites door bezoekers blijft echter achter bij de
traditionele balie. Zo gaf een kwart van de bezoekers een
overheidswebsite een onvoldoende. Met name de manier van zoeken en
de volledigheid van de informatie laat volgens de bezoekers nog te
wensen over. Internationaal gezien doet Nederland het gemiddeld met
betrekking tot het aanbod van elektronische overheidsdiensten.
Nederland scoort wel relatief hoog bij het gebruik ervan.

Verder in ’De digitale economie
2006’

- De globalisering heeft grote invloed op
de ICT-sector. Met name China ontwikkelt zich in hoog tempo tot een
speler van wereldformaat. In 2004 was dit land de grootste
exporteur van ICT-goederen ter wereld. Tussen 2000 en 2004
verviervoudigde de Chinese export van ICT-goederen. Het gaat
hierbij vooral om computers en randapparatuur, maar ook de export
van telecommunicatieapparatuur groeit snel.

- Het gebruik van internet en breedband
door Nederlandse huishoudens en bedrijven ligt internationaal
gezien hoog. Nederland staat binnen de Europese Unie bovenaan wat
betreft het aandeel huishoudens met internet en breedband. Qua
breedbandgebruik bij bedrijven stond Nederland eind 2004 van de
benchmarklanden op de derde plaats, achter Finland en
Denemarken.

- Nederland doet het goed op het gebied
van ICT-patenten. In Nederland heeft bijna de helft van de
aangevraagde Europese patenten betrekking op ICT. Het aandeel
patenten dat betrekking heeft op ICT is in Finland het hoogst,
Nederland staat binnen de Europese Unie op de tweede plaats.
Nederlandse bedrijven vragen relatief veel patenten aan in
verhouding tot de uitgaven aan R&D.

- Steeds meer mensen gebruiken internet.
Daarbij neemt ook de verscheidenheid van het internetgebruik steeds
verder toe. Mensen die internet gebruiken voeren steeds meer
verschillende internetactiviteiten uit. Daarbij is er een duidelijk
verband zichtbaar tussen de diversiteit van het internetgebruik en
de leeftijd. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder veelzijdig het
internetgebruik.

- In 2005 had tweederde van de bedrijven
een orderverwerkingssysteem. Van deze bedrijven had ruim 90 procent
dit systeem gekoppeld met een ander intern automatiseringssysteem.
De koppeling met een factureringssysteem kwam het meest voor.
Opvallend is dat deze percentages tussen 2003 en 2005 nauwelijks
zijn gestegen. Bedrijven lijken een verdergaande koppeling van
interne automatiseringssystemen niet te zien als een middel om de
efficiëntie te verhogen.'

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular