Het is onjuist te denken dat de islam principieel in strijd is met kernwaarden als democratie en mensenrechten. 'Ongefundeerde oordelen en sjabloondenken over deze religie moeten worden doorbroken', stelt de Wetenschappelijke Raad voor voor het Regeringsbeleid(WRR). De WRR schrijft dit in een advies aan het kabinet.

De raad heeft het rapport 'Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten' aan minister Bot (Buitenlandse Zaken) gepresenteerd. In het rapport beschrijft de WRR de ontwikkelingen binnen islamitisch-politieke bewegingen en de betekenis van het islamitisch recht (de sharia).
Sjabloondenken
De WRR wil dat het sjabloondenken over 'de ondemocratische islam' wordt doorbroken. 'Net zoals de ene islam de andere niet is, is de ene islamitisch-politieke beweging de andere niet.'
'In een tijd waarin de communicatie over de 'islam' en 'de' moslims vooral via heftige beelden en grote woorden verloopt, is systematische kennis van feitelijke ontwikkelingen en achtergronden van wat zich afspeelt in de moslimwereld, onontbeerlijk', aldus WRR-voorzitter Van de Donk.
Kansen benutten
Volgens de WRR zijn democratische hervormingen in moslimlanden ook mogelijk wanneer de islamitische wetgeving (de sharia) in het land geldt. Er zijn volgens de raad meer aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten dan vaak wordt gedacht. Nederland en Europa moeten deze kansen benutten voor toenadering tot de moslimwereld.
In het beleid voor democratie en mensenrechten in moslimlanden moet Europa daarom niet alleen niet-religieuze partijen betrekken, maar ook islamitisch-politieke bewegingen. Voorwaarde is wel dat deze bewegingen zich aan de constitutionele spelregels houden.
Als Nederland en Europa meer steun geven aan de positieve ontwikkelingen in het islamitisch activisme, draagt dit op lange termijn bij aan de veiligheid, aldus de WRR.
Bron: WRR