Onder het motto "Hoe meer talen je kent, hoe rijker je bent" keurt de Europese Commissie vandaag haar allereerste mededeling over meertaligheid goed. Ze bewijst daarmee nogmaals dat ze veel belang aan meertaligheid hecht. Het document belicht de verschillende aspecten van het beleid van de Commissie en schetst een nieuwe strategie voor meertaligheid met specifieke voorstellen op drie gebieden waar talen een belangrijke rol spelen in het leven van de burgers: samenleving, economie en contacten tussen de Commissie en de burgers.

De Commissie roept ook de lidstaten op talen en taalonderwijs te propageren. Op EUROPA, de interinstitutionele website van de EU, is speciaal voor de gelegenheid een nieuwe portaalsite over talen in de 20 officiële talen opgezet. Volgens Jà¡n Figel', commissaris van Onderwijs, opleiding, cultuur en meertaligheid, "maakt taal van ons mensen en vormt taalverscheidenheid de kern van de Europese identiteit. Precies een jaar geleden werd ik benoemd tot de eerste Europese commissaris in de geschiedenis met specifieke bevoegdheden voor meertaligheid. De mededeling van vandaag bewijst nogmaals dat de Commissie veel belang hecht aan het bevorderen van talen en taalverscheidenheid in de Unie."

Uit een recente Eurobarometerenquàªte[1] blijkt dat de helft van de burgers van de Europese Unie zegt een gesprek in ten minste à©à©n vreemde taal te kunnen voeren. Taalkennis is een vaardigheid die alle Europese burgers in hun leven van pas kan komen en de mededeling beschrijft de maatregelen van de Commissie om taalvaardigheden en taalverscheidenheid nog meer te bevorderen en te ontwikkelen. Via de programma's Socrates en Leonardo da Vinci investeert de Commissie bijvoorbeeld jaarlijks 30 miljoen euro in onder meer opleidingen, klassenuitwisselingen en mobiliteit van studenten en leraren.

Beklemtoond wordt dat taalvaardigheden belangrijk zijn voor de arbeidsmobiliteit en het concurrentievermogen van de Europese economie. De Commissie zal volgend jaar een studie publiceren over de gevolgen van het gebrek aan talenkennis voor de Europese economie. Volgens de Commissie moet ook meer gedaan worden voor de taalindustrie, die goed is voor vele miljoenen euro's en die in de Europese Unie voortdurend groeit.

Om ervoor te zorgen dat de burgers informatie over de Europese Unie (vooral over wetgeving, procedures en beleidsmaatregelen) gemakkelijker in hun eigen taal kunnen raadplegen zal de Commissie:

haar vele websites meertaliger maken en een intern netwerk opzetten om tot een coherent taalbeleid binnen haar diensten te komen; en
een proactief meertalig communicatiebeleid ontwikkelen dat het ruimere initiatief van de Commissie, namelijk een betere communicatie met de Europese burgers en specifieke groepen zoals journalisten, de taalindustrie, scholen en universiteiten, aanvult.
De Commissie zal meer investeren in sociale en menswetenschappen en in taalonderzoek naar methoden om taalbarrià¨res met behulp van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te slechten.

De Commissie stelt voor dat de lidstaten nationale actieplannen ter bevordering van meertaligheid opstellen, de opleiding van taalleraren verbeteren, het leren van talen op jonge leeftijd stimuleren en het onderwijs van vakken in een vreemde taal propageren. De Commissie wijst erop dat de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese Raad van Barcelona aangedrongen hebben op het onderwijs van ten minste twee vreemde talen vanaf zeer jonge leeftijd. De lidstaten moeten ook de universitaire opleidingsprogramma's herzien zodat taalstudenten de juiste vaardigheden kunnen opdoen.

De Commissie stelt voor een werkgroep meertaligheid met onafhankelijke deskundigen op te richten. De werkgroep kan de voortgang in de lidstaten helpen analyseren en toekomstige initiatieven met ideeën en advies ondersteunen.

Binnenkort wordt een ministerconferentie over meertaligheid georganiseerd, waarop de lidstaten ervaringen kunnen uitwisselen en toekomstige werkzaamheden voorbereiden.

De Europese Commissie heeft vandaag ook een portaalsite over talen opgezet[2], dat het grote publiek, de media en studenten gemakkelijk toegang biedt tot informatie over talen in de Europese Unie. Je vindt er niet alleen informatie over het beleid van de Unie op het gebied van talen leren en taalverscheidenheid maar ook de regels voor het gebruik van de officiële talen in de EU en een overzicht van de arbeidsmogelijkheden voor taalspecialisten binnen de Europese instellingen. De inhoud is logisch en gebruiksvriendelijk geordend en, wat heel belangrijk is, de tekst van de portaalsite zelf is in de 20 officiële talen. Dat illustreert nogmaals dat de Unie veel belang hecht aan communicatie met de burgers in hun eigen taal.

bron:EU