Vanaf 1 mei 2005 kan iedereen die op zoek is naar informatie over de EU zich wenden tot een nieuw geheel van plaatselijke kantoren, het "Informatienetwerk EUROPE DIRECT". Dit EU-wijde netwerk komt in de plaats van de Info-Points Europe en de Carrefours die jarenlang het publiek van respectievelijk stedelijke en landelijke gebieden feiten en cijfers over EU-aangelegenheden hebben verstrekt.

Margot Wallstrà¶m, Vice-voorzitter van de Europese Commissie belast met institutionele betrekkingen en communicatiestrategie, verklaarde: "Het publiek krijgt moeiteloos toegang tot de informatie die het wenst. Of iemand nu de telefoon verkiest, de pc of persoonlijk contact, EUROPE DIRECT is voortaan een one-stop-shop voor alle algemene vragen over de EU."

In een poging de verschillende soorten informatie te stroomlijnen, heeft de Commissie de vroegere Info-Points vervangen door à©à©n enkel type van informatiecentra die hetzelfde label "EUROPE DIRECT" dragen als de dienst waarmee burgers telefonisch of per e-mail contact kunnen opnemen teneinde in om het even welke officiële taal van de EU informatie over de Unie te verkrijgen.

De - ongeveer 400 - nieuwe informatiecentra, die voor het eerst ook in de nieuwe lidstaten zijn gevestigd, zullen een breed scala van diensten aanbieden, waaronder handleidingen over de EU-wetgeving, -programma's en -beleidslijnen, verdragsteksten (waaronder de Europese Grondwet), een openbaar feedbackmechanisme (voor vragen, commentaar of meningen die burgers schriftelijk aan de Commissie willen toezenden) en een gratis belmogelijkheid naar het EUROPE DIRECT centre op het nummer 00800 6 7 8 9 10 11. Veel centra zullen eveneens TV-programma's van "Europe by Satellite" laten zien om het publiek op de hoogte te houden van het laatste nieuws over de EU. De informatiecentra zijn voornamelijk ondergebracht bij kamers van koophandel of lokale autoriteiten.

De lancering van het netwerk is het hoogtepunt van een zes maanden durende procedure om bestaande openbare of particuliere organisaties met een openbaredienstverleningstaak te selecteren, waar de nieuwe informatiecentra zouden worden ondergebracht. Als tegenprestatie draagt de Commissie tot 24 000à¢?¬ bij in de operationele kosten van elk informatiecentrum en verleent zij een scala van diensten, waaronder publicaties en opleidingen. De selectie was uitsluitend gebaseerd op openbare oproepen tot het indienen van voorstellen.

bron:EU