Vorig jaar stegen de consumentenprijzen in Nederland met slechts 1,2%. Ook dit jaar is de inflatie tot nu toe bijzonder laag. In mei waren de prijzen slechts 1,3% hoger dan een jaar geleden. Binnen het eurogebied is Nederland daarmee het land met de laagste inflatie geworden.

Behalve dat de Nederlandse inflatie laag is, is vooral de snelle afname ervan opmerkelijk. Vier jaar geleden was de inflatie in Nederland nog de hoogste van het eurogebied. Sinds begin 2001 is de prijsstijging met 4 procentpunten afgenomen.

Het hier gehanteerde begrip 'inflatie' betreft de gebruikelijke CBS-definitie, die de prijsstijging weergeeft van het gemiddelde consumptiepakket. De Nederlandse consument baseert zijn eigen perceptie van de prijsstijgingen wellicht meer op zijn persoonlijke consumptiepakket, dat natuurlijk van het gemiddelde kan afwijken. Ter vergelijking is in de grafiek ook opgenomen de prijsstijging van de meest 'in het oog springende' producten, zoals dagelijkse boodschappen, autobrandstoffen, horeca en recreatie. Ook de prijsstijging van deze producten blijkt bijzonder laag en eveneens fors te zijn afgenomen, van een piek van 7% vier jaar geleden, naar 1% in april 2005.

bron:DNB