Op 8 maart 2007 wordt voor de elfde keer
de Joke Smit-prijs uitgereikt, een tweejaarlijkse regeringsprijs op
emancipatiegebied. De prijs, een bedrag van 10.000 euro en een
kunstwerk, is bestemd voor een persoon, groep of instantie die een
fundamentele bijdrage levert of heeft geleverd aan de verbetering
van de positie van vrouwen in Nederland.

Minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de jury benoemd die kandidaten voor de prijs
voordraagt. De bewindsman roept het publiek op om voor 22 januari
2007 te komen met voorstellen voor kandidaten.

Voorzitter van de jury is mevrouw mr. A.H.
Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht; de leden zijn mevrouw prof.
dr. H. Ghorashi, bijzonder hoogleraar management van diversiteit en
integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de heer drs.
M.A. Ruys, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.

De regeringsprijs voor emancipatie is
vernoemd naar de in 1981 overleden feministe Joke Smit. De
vrouwelijke Eerste en Tweede Kamerleden, georganiseerd in het
Kamerbreed Vrouwenoverleg, namen destijds het initiatief tot het
instellen van de prijs. Met het overnemen van dit initiatief heeft
de regering de betekenis van de emancipatie voor de Nederlandse
samenleving onderstreept. Ook wordt hiermee het belang van het
emancipatiebeleid als onderdeel van het algemene regeringsbeleid
benadrukt.

In 1986 ging de eerste Joke Smit-prijs
naar de Stichtingen Tegen Haar Wil in Groningen en de Amsterdam en
de Stichting Seksueel Geweld in Utrecht. Daarna werd de prijs
achtereenvolgens uitgereikt aan het Clara Wichmann Instituut
(1988), het Wijze Oudere Vrouwen Vlechtwerk (1990), Leontine
Bijleveld (1992), de Nederlandse Verenging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (1994), Mama Cash (1996),
feministisch maandblad Opzij (1998), het Internationaal
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) (2000),
Saïda el Hantali, oprichtster Stichting Het Spiegelbeeld en
aan Sylvie Raap, oprichtster van de Stichting Steady (2002). De
laatste Joke Smit-prijs is in 2004 uitgereikt aan de Rotterdamse
Stichting Cleo Patria, die de prijs kreeg voor haar activiteiten
gericht op de inburgering van allochtone vrouwen.

Voorstellen voor kandidaten voor de prijs
kunnen schriftelijk worden ingediend tot 22 januari 2007 op het
volgende adres: Jury Joke Smit-prijs, p/a Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie
Emancipatiebeleid, t.a.v. mw. J.C.C. Stigter, Postbus 90801, 2509
LV, Den Haag of per email: [email protected]

Sinds vorig jaar is
‘Maatschappelijke Participatie’ een nieuwe, belangrijke
doelstelling van het Nederlandse emancipatiebeleid. Minister De
Geus roept daarom op om voor de Joke Smit-prijs 2007 vooral
kandidaten voor te stellen die zich hebben ingezet om vrouwen die
in maatschappelijk isolement verkeren, meer deel te laten nemen aan
de samenleving. De Joke Smit-prijs zal voortaan (tweejaarlijks)
worden uitgereikt op een vaste datum, namelijk 8 maart
(Internationale Vrouwendag).

bron:SZW