De controles door de GGD op de kwaliteit van de kinderdagverblijven en de handhaving daarvan door de gemeenten wordt versterkt. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor subsidies toegekend aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) Nederland.

GGD Nederland krijgt van De Geus ruim 1,6 miljoen euro voor een project om de kwaliteit, de effectiviteit en de uniformiteit van de inspectie kinderopvang te verbeteren en te bevorderen. GGD Nederland heeft aangegeven de subsidie onder andere te gebruiken voor bijscholing van GGD-inspecteurs op het terrein van bijvoorbeeld pedagogiek en veiligheid en gezondheid. Verder zet GGD Nederland een telefonische en E-mailhelpdesk op om GGD’en en individuele GGD-inspecteurs te ondersteunen bij praktische vragen over de inspectie van kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus. Het project loopt van 1 januari 2006 tot 1 januari 2008.

De VNG krijgt in totaal bijna 1,4 miljoen euro projectsubsidie om in de komende twee jaar gemeenten te ondersteunen en te begeleiden bij de handhaving van de regels in de kinderopvang. Met dit geld organiseert de VNG onder meer workshops, houdt proefprojecten en verzamelt en publiceert ‘best practices’.

De overheid wil dat de verschillende landelijke inspectiediensten, zoals de Voedsel- en warenautoriteit en de Arbeidsinspectie, en de lokale inspecties zoals Bouw- en woningtoezicht en de brandweer beter gaan samenwerken bij de inspectie van de kinderopvang. De VNG stelt een modelconvenant op voor de samenwerking van de lokale inspecties.
bron:SZW