Minister De Geus moet de noodkreet van de kerken ter harte nemen: GroenLinks doet een klemmend beroep op hem om de koopkracht van ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en grote gezinnen te verbeteren. Zowel de Raad van Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Voedselbanken luiden de noodklok: door de bezuinigingen van het kabinet op uitkeringen, huursubsidie en zorg, zakken tienduizenden door de bodem van de verzorgingsstaat.

De kerken en de Voedselbank staan dicht bij de mensen en zien dag in dag uit de gevolgen van het kabinetsbeleid. Met name mensen die toch al moeite hadden met rondkomen, staat het water nu tot de lippen. Zonder de kerken en de voedselbanken zouden zij letterlijk honger lijden.

Voor GroenLinks is dit onacceptabel: minister De Geus moet ingrijpen. Daarom vraagt Ineke van Gent hem om de koppeling tussen lonen en uitkeringen te herstellen. Daarnaast stelt zij voor om in de Voorjaarsnota, die in de laatste week van juni door de Kamer wordt behandeld, extra maatregelen te nemen om de koopkracht van minima te herstellen. Zo kan het kabinet bijvoorbeeld de bezuinigingen op de huursubsidie ongedaan maken en het budget voor de bijzondere bijstand ophogen. Ook de fiscale regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten moeten worden verbeterd.

bron:GroenLinks

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular