'Zet meer in op de re-integratie van
zieke en gedeeltelijk gehandicapte werknemers'. Die oproep deed
minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan
werkgevers en verzekeraars bij de aanbieding van een onderzoek van
SEO Economisch Onderzoek tijdens de conferentie 'Investeren in
mensen loont' van brancheorganisatie Boaborea in Amsterdam.

Minister De Geus toonde zich tevreden over
de uitkomst van het onderzoek. Een investering van 700 miljoen euro
in re-integratietrajecten voor werklozen, bijstandsgerechtigden,
gedeeltelijk arbeidsgeschikten en zieke werknemers levert een
maatschappelijk rendement op van meer dan een miljard euro.

'Re-integratie loont dus', aldus De Geus
en, zo was zijn stellige verwachting, 'zal nog veel rendabeler
worden'.

Dat is ook goed nieuws voor werkgevers en
verzuimverzekeraars, merkte de minister op:
'Re-integratietrajecten tijdens ziekte leveren het hoogste
rendement op. Gemiddeld kost zo'n traject ruim tweeduizend euro en
levert het de werkgever bijna achtduizend euro op. 'Dat lijkt me
zeer de moeite waard', aldus de bewindsman, 'voor werkgevers,
verzuimverzekeraars en voor de samenleving zelfs nog meer want het
maatschappelijk rendement ligt nog hoger, op bijna 13.000
euro'.

De Geus roept werkgevers en verzekeraars
daarom op meer in te zetten op de re-integratie van zieke en
gedeeltelijk gehandicapte werknemers.

bron:SZW