Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) krijgt volgend jaar 14,3 miljoen euro
extra voor re-integratiecoaches WW. Dat schrijft minister De Geus
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief die hij aan de
Tweede Kamer heeft gestuurd, samen met de derde kwartaalverslagen
2006 en de (goedgekeurde) jaarplannen 2007 van de
uitvoeringsorganisaties op het terrein van werk en inkomen. Dit
besluit van de minister volgt op zijn eerdere toezegging tijdens de
behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
om extra te investeren in het weer aan de slag helpen van
uitkeringsgerechtigden.

De re-integratiecoaches WW kunnen mensen
persoonlijk begeleiden en maatwerk bieden. De ervaringen met
coaches zijn positief. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn
er 3800 WW’ers na intensieve begeleiding door een coach weer
aan de slag gekomen. De klanten zijn tevreden (gemiddeld
rapportcijfer 8). Met de 14,3 miljoen extra wordt bijgedragen aan
de bekostiging van in totaal 625 re-integratiecoaches WW. Deze
kunnen 75.000 klanten intensief begeleiden.

bron:SZW