Demissionair minister De Geus van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de heren mr. B. J. Drijber
en prof. dr. A.W.A. Boot advies te vragen over de toekomstige
houdbaarheid van de manier waarop in Nederland de aanvullende
pensioenen zijn geregeld. In hun analyses zullen de experts kijken
naar ontwikkelingen die zich voordoen op de Europese markt voor
bedrijfspensioenvoorzieningen. Drijber kijkt daarbij vooral naar
mededingingsrechtelijke aspecten, Boot analyseert vooral vanuit een
markteconomische invalshoek. Dat schrijft de bewindsman in een
brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deze analyses zijn nodig omdat het streven
naar de totstandkoming van een Europese interne markt voor
financiële dienstverlening gevolgen zou kunnen hebben voor het
regime van verplichte deelneming aan pensioenregelingen. De
verplichte deelneming vormt een belangrijk kenmerk van de
Nederlandse collectieve pensioenvoorziening. In de analyses zal ook
worden gekeken of belemmeringen in de uitvoering van
pensioenregelingen weggenomen kunnen worden om goed gebruik te
kunnen maken van de mogelijkheden die een Europese interne markt
biedt.

De heer Drijber is advocaat en partner bij
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij heeft vroeger onder
meer gewerkt bij de juridische dienst van de Europese Commissie, en
is specialist op het gebied van mededingingsrecht en Europees
recht. De heer Boot is hoogleraar Ondernemingsfinanciering en
Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is
verder onder meer adviseur van de Centrale Bank van Zweden en sinds
1 april 2004 plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische
Raad. De minister zal de Tweede Kamer uiterlijk 1 april 2007 nader
informeren.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular