De Groene School in Winsum is een christelijke school voor het VMBO. Sinds twee jaar kent de school ook het Groene Lyceum, een alternatieve route naar het HBO-onderwijs. De school telt ongeveer 850 leerlingen.

Eens in de vier jaar houdt de school een grootse drie dagen durende actie voor het goede doel. De eerstvolgende actie staat gepland op 17,18 en 19 maart 2010.
Voor deze actie had de school drie projecten genomineerd:
- Ploegen in Peru
- Een ziekenhuis in Nicaragua
- Goat to Goat, een geitenproject in Oeganda.

De organisaties achter de projecten waren uitgenodigd om in de week voor de kerstvakantie hun project te presenteren aan alle groepen van de school. Na de presentaties kregen alle leerlingen de gelegenheid te stemmen op het project van hun voorkeur. Tijdens de kerstviering op de laatste schooldag voor de vakantie werd bekend gemaakt welk project gewonnen had.
Met grote meerderheid van stemmen is gekozen voor het project à¢â‚¬Å“Goat to Goatà¢â‚¬ van het Lejofonds.

Door dit project kunnen families en gezinnen in Oeganda, die een gehandicapt kind hebben of een weeskind dat niet naar school gaat, onder bepaalde voorwaarden een geit krijgen. Daarmee zijn inkomsten te genereren waardoor schoolgeld betaald kan worden. Het kind gaat naar school en heeft weer een toekomst.

Voordat een familie een geit krijgt, moet een training gevolgd worden in het omgaan met een geit. Ook moet men zelf een inspanning verrichten, namelijk het bouwen van een onderdak voor de geit.
Belangrijkste voorwaarde is, dat het eerstgeboren geitje wordt doorgegeven aan een volgende familie. Zo ontstaat een à¢â‚¬Å“sneeuwbaleffect aan hulpà¢â‚¬, een belangrijk uitgangspunt van het project.
Meer informatie is te vinden op www.lejofonds.nl