Staatssecretaris De Jager wil meer
vergroening van het belastingstelsel. Het kabinet stelt een
belasting voor op vliegen en op verpakkingen. Ook wil De Jager het
belastingverschil tussen zuinige en minder zuinige auto's
vergroten.

Dit zei staatssecretaris De Jager
(Financiën) in een toespraak op het 'Brussels Tax Forum' op
20 maart 2007. De Jager gaf in zijn toespraak aan welke plannen het
kabinet heeft om duurzame ontwikkeling te bevorderen met het
gebruik van belastingen.

Duurzame energievoorziening

Nederland heeft de ambitie om in 2020 een
van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen van
Europa te hebben.

'Een van de instrumenten om dit te
bereiken is verdere vergroening van het belastingstelsel', zei De
Jager. 'Hiervoor is een bedrag ingeboekt van 1,1 miljard euro, te
beginnen in 2008.'

Het kabinet wil de vergroening bereiken
door twee nieuwe milieubelastingen in te voeren en bestaande
milieubelastingen te verhogen.

Vliegen

Volgens De Jager zorgt de luchtvaart voor
'substantiële vervuiling'. Het kabinet wil begin 2008 een
belasting op luchtverkeer introduceren.

Deze belasting kan er toe leiden dat
Nederlanders vanuit buurlanden gaan vliegen. Om dit soort
grenseffecten te voorkomen, zou volgens De Jager een belasting op
het luchtverkeer in EU-verband moeten worden
geïntroduceerd.

'Nederland wil daar niet op wachten en
wil zelf het goede voorbeeld geven', zei De Jager. Hij roept
andere Europese landen op het 'voorbeeld te volgen en gezamenlijk
verder te gaan'.

Verpakkingen

Het kabinet wil ook een nieuwe belasting
op verpakkingen introduceren.

De Jager: 'Een verpakkingsbelasting moet
producenten stimuleren om verpakkingen te ontwikkelen die minder
materiaal gebruiken en gemaakt zijn van het materiaal met de
laagste milieudruk.'

Auto's en brandstoffen

Naast deze nieuwe belastingen, wil het
kabinet bestaande belastingen aanpassen om het milieueffect te
vergroten.

De hoogte van de registerbelasting op
personenauto's is afhankelijk van de zuinigheid van de auto. Op
dit moment is het verschil in belasting tussen de zuinigste en de
minst zuinige auto 1500 euro. De Jager 'zet er op in om dit
verschil ten minste te verdubbelen'.

Verder wordt de belasting op
milieuonvriendelijke brandstoffen, zoals diesel, verhoogd. Ook gaat
het kabinet kijken naar een mogelijke verhoging van de
energiebelasting.

Bron:MinFin