'De jeugdcriminaliteit loopt niet gierend
uit de hand. De veelplegers, de harde kern van de jeugdige
criminelen, vormen een hele kleine groep binnen de
jeugdcriminaliteit. En toch gaan er stemmen op om harder in te
grijpen. Dat is te betreuren want dat is niet effectief. De
schandpaal weer invoeren? Werkkampen opzetten? Prima, daar mag je
voor kiezen, maar niet omdat dat beter zou werken.' Dat zegt de
hoogleraar Sociaal Pedagogische Hulpverlening Peter van der Laan in
het oktobernummer van SECONDANT, Tijdschrift van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Heropvoedingskampen

Van der Laan heeft geen goed woord over
voor de plannen van het kabinet, gesteund door een Kamermeerderheid
van CDA, VVD en PvdA, grote groepen onwerkwillige jongeren naar
heropvoedingskampen te sturen.'De plannen gaan uit van de
simplistische overtuiging dat het bijbrengen van discipline, orde
en regelmaat zich automatische vertaalt naar 'real life'. Alsof
het probleem van hardnekkige werkloosheid samenhangt met
voortdurend een petje dragen en je schoenen niet poetsen. Daar ligt
niet de kern van het probleem. Een niet-afgemaakte opleiding en
discriminatie op de arbeidsmarkt, dat zijn de werkelijke
oorzaken.'

Differentiëren

Peter van der Laan is een warm
pleitbezorger voor differentiëren en voor het verlaten van de
'alleen straffen'-methode. Als Van der Laan minister was, dan zou
hij de justitiële inrichtingen de opdracht geven zelf met
alternatieven te komen, met een

programma wat er per jongere zou moeten
gebeuren. 'Er is in Nederland veel expertise om met criminele
jongeren om te gaan. De uitkomst van zo'n opdracht zou zijn dat ze
kiezen voor een hele intensieve, voor het grootste deel ambulante
begeleiding van de jongere en het gezin en de school daarbij
betrekken. Geheid dat de recidive dan omlaag gaat.'

Alternatieve interventies

'Je moet als minister van goeden huize
komen om te zeggen dat straffen ook anders mag dan via detentie. In
de samenleving heerst de algemene opvatting dat het met de
criminele jeugdige wel weer goed komt als je ze opsluit. Dat wordt
anders als je de burgers meer informatie geeft over de
achtergronden van de dader, over de gevolgen voor het slachtoffer
en over mogelijke alternatieve interventies. Dan zijn ze helemaal
niet zo straffend gezind. Dan zijn burgers eerder te porren voor
alternatieve interventies, omdat men inziet dat moet worden
behandeld of opgevoed en niet gestraft.'

bron:CCV