De Kernfysische Dienst (KFD) van de VROM-Inspectie (VI) heeft geen onregelmatigheden aangetroffen in de  elektrische bedrading van de Kerncentrale Borssele - noch op tekening noch in de installaties. Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van een storing in een Zweedse kerncentrale.

Inmiddels hebben het Onderzoekscentrum in Petten en de Onderzoeksreactor in Delft hun concept-evaluaties ingediend. Daarin geven ze aan dat een vergelijkbaar incident niet voor de hand ligt en er bij een stroomuitval voldoende koelwater direct beschikbaar is om ernstige gevolgen te voorkomen. Uit internationale berichten, van met name Zweden en de IAEA, blijkt vooralsnog dat de oorzaak van de storing niet in de dieselinstallaties lijkt te zitten, maar zeer waarschijnlijk in andere onderdelen. Genoemd zijn omvormers (van gelijk- naar wisselstroom) en bedrading.

De Zweedse toezichthouder SKI werkt intussen door aan de evaluatie van de storing en de analyse van de grondoorzaak. Dat kan nog enige tijd duren. Zodra de definitieve rapportage beschikbaar is, kan worden vastgesteld of zich vergelijkbare storingen in Nederlandse installaties kunnen voordoen en welke maatregelen daartegen moeten worden genomen. De VI/KFD blijft de berichten uit Zweden op de voet volgen om te bepalen of eerder actie nodig is.

bron:VROM