Een aantal huurders moet de Amsterdamse
woningcorporatie De Key gezamenlijk 13.500 euro terugbetalen
vanwege illegale onderhuur. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank op
20 december 2006 uitgesproken in een zaak die de corporatie tegen
de huurders had aangespannen. Het bedrag is de winst die de
huurders hebben gemaakt bij de illegale onderhuur.

De corporatie spande in 2006 de juridische
procedure aan om illegale onderhuur te ontmoedigen door het
onrechtmatig verkregen voordeel terug te vorderen. Deze aanpak is
nieuw in de strijd tegen de illegale onderhuur. Bestrijding van
woonfraude is een structureel onderdeel van het beleid van De Key.
In 2006 kwamen op deze wijze 358 woningen vrij.

De Key organiseert samen met de overige
deelnemers in de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en
Dikaion op 11 april 2007 het praktijkcongres Aanpak Woonfraude.
Tijdens dit congres worden ideeën over de aanpak van
woonfraude uitgewisseld en gaan ervaringsdeskundigen plenair met
elkaar in discussie. De minister van VROM opent het congres.

bron:AEDES