PERSBERICHT
´s - Hertogenbosch, 28 december 2009
De kleine Suggeste: vastgoedrecht in de praktijk

Op het gebied van antikraak, tijdelijke verhuur, de Leegstandwet en gerelateerde onderwerpen uit het reguliere huurrecht zijn nauwelijks specifieke naslagwerken voorhanden. De kleine Suggeste brengt daarin verandering. Deel 1 in de reeks behandelt typische en minder typische gevallen uit de vastgoedpraktijk maakt de rechtspraak ook voor niet-juristen leesbaar en toegankelijk.

De kleine Suggeste
Leegstandsbeheerder Interveste behandelt in de wekelijkse nieuwsbrief een actuele casus uit de vastgoedpraktijk. De onderwerpen zijn divers: Is er sprake van bruikleen, of betreft het toch huur? Geldt het huisrecht ook voor krakers? Hoe kort is à¢â‚¬Å“korte duurà¢â‚¬? Wat zijn de mogelijkheden van schadevergoeding bij woonfraude? In welke gevallen is ontruiming mogelijk?
De casussen worden jaarlijks gebundeld in een mooi en handig naslagwerk, waarvan nu deel 1 is uitgekomen.

Interveste Stimuleringsfonds
Wanneer u het boek wilt bestellen kunt u € 18,50 overmaken op rekeningnummer 1534.58.178 van het Interveste Stimuleringsfonds (inclusief verzendkosten), met daarbij de vermelding van uw (bedrijfs)naam en verzendadres.
Het doel van het Interveste Stimuleringsfonds is het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. De opbrengst van deel 1 is bestemd voor de ondersteuning van kunstenaars met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Ga voor meer informatie naar www.suggeste.nl