(Persbericht) Barneveld 9 november aanstaande start de eerste verkooptraining voor De Klusseniers. Door de intrede van deze leersessie wordt het aanbod, dat beschikbaar is voor de franchisenemers, weer vergroot. Communicatie is een sleutelwoord in dit initiatief. De franchisegever polst de behoefte van haar Klusseniers en biedt zodoende gericht diensten aan om hun positie in de markt te verstevigen.

Trainingaanbod
Met de verkooptraining op het programma bestaat het assortiment momenteel uit meerdere trainingen: ‘˜Starterstraing, VELUX basistraining, VELUX proflink, Solesta, Isover isolatie specialist, Sigma basistraining, Sigma houtrotspecialist en de twee genoemde. Daarnaast worden er coaching- en begeleidingstrajecten in alle ondernemersvaardigheden aangeboden waar De Klussenier beroep op kan doen mocht hij hier behoefte aan hebben.

Communicatie en wens
De communicatie tussen De Klusseniers en de franchisegever is laagdrempelig. Hierdoor kunnen wensen van de Klusseniers eenvoudig worden gecommuniceerd.
Relatiemanager Arnoud van der Pol: ´Door te luisteren naar behoeftes van De Klusseniers, kunnen wij op zoek naar o.a. trainingen die hun helpen aan een betere positie in de markt. Een aantal maanden geleden bleek koud dakdekken weer populairder te worden, waardoor er opnieuw EPDM trainingen werden aangeboden.
Nu is er behoefte om het traject ´van aanvraag tot opdract‘˜ extra aandacht te geven. Waarom? Het einde van het jaar is structureel een stillere periode in de renovatiebranche. De vakantieperiodes zijn voorbij en de feestmaand december is op komst. Mensen hebben de neiging relatief dure investeringen hierdoor links te laten liggen of tillen het over de jaarwisseling heen. Daarom is het voor zelfstandige klussers belangrijk om zijn klanten te overtuigen dat een verbouwing juist nuttig kan zijn in deze periode. Met het oog op deze constatering is besloten een verkooptraining aan te bieden.‘˜

Innovatieve dienstverlening
De Klussenier staat voor betrouwbaar, veelzijdig en kwaliteit. Om deze aspecten kracht bij te zetten, zoekt de franchisegever continu naar nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening richting en van De Klusseniers te verbeteren. Dit vertaalt zich uiteindelijk door naar het ondernemerschap: Meer specialisaties, efficiënter calculeren en een succesvoller traject van aanvraag tot opdracht.
Arnoud van der Pol: ´Ons hoofddoel is om iedere Klussenier succesvol te laten zijn!‘˜