(Persbericht) Op zoek naar een krediet om uw plannen te financieren ? Simuleer eerst online uw krediet. Talrijke financiële instellingen, zoals Cofidis België, hebben op hun website een krediet simulator waarop de internetgebruiker zijn toekomstige maandelijkse aflossingen kan berekenen en zo zijn leningsproject kan bepalen.

De meeste particulieren die een financiering zoeken om een project te realiseren, verbouwingen in het huis, aankoop van een auto, studies van de kinderen of ontspanningà¢â‚¬¦.vragen zich af hoe te werk gaan. Steeds meer lichten de particulieren zich in vooraleer zich te verplaatsen: op internet kunnen ze informeren over de meeste leningen van de financiële instellingen, en zo de geschiktste uitkiezen, zonder zich te verplaatsen. Dit betekent een grote tijdwinst. Bovendien kan je op de meeste websites een lening simulatie aangaan: erg praktisch om zich op de hoogte te houden van de rentevoeten, een schatting te maken van de lening die men mag nemen en het bedrag van de aflossingen die men zal moeten terugbetalen. Kredietsimulators zijn vaak de eerste stap vooraleer contact op te nemen met een raadgever of online zijn kredietaanvraag te formuleren.
Cofidis beschouwt een krediet als een verantwoordelijke actie, die door de twee partijen op een aansprakelijke manier opgesteld moet worden, zowel door de leninginstelling als door de particuliere lener. Daarom stelt Cofidis België op zijn website www.cofidis.be een krediet simulator voor, waarmee de internetgebruiker zijn lening precies kan berekenen: hij kiest uit de verschillende voorgestelde financieringsoplossingen van Cofidis België de voor hem geschiktste lening, en maakt dan gebruik van de krediet simulator. Dat het nu gaat om een lening op afbetaling, een autolening, of een renovatielening, de werkwijze is dezelfde: de internetgebruiker bepaalt het te lenen bedrag, en de simulator berekent het bedrag van de aflossingen naargelang de duur van de lening. Zo kan men de verschillende offertes vergelijken, en kiezen voor de duur die het best bij zijn budget past. De online krediet simulatie is dus de eerste stap voor dat men contact opneemt met de raadgever, is handig van gebruik voor de particulieren, en het geeft een duidelijke schatting van de aflossingen die terugbetaald zullen moeten worden.