(Persbericht) Almere, 2 december 2011 De Moderne Burgerij komt met 22 procent van de totale bevolking het meest voor in Nederland. Dit mentality-milieu, bestaande uit 2,8 miljoen Nederlanders, is statusgevoelig, plant het leven zorgvuldig, is toekomstgericht en streeft naar financiële zekerheid. Onderzoeksbureau Motivaction heeft Nederland in acht verschillende mentality-milieus onderverdeeld en onderzoekt jaarlijks de waarden en drijfveren van ruim 1.200 respondenten. De inzichten die de mentality-milieus bieden gebruikt Unique als enige uitzendbureau bij de bemiddeling van werkzoekenden.

De Traditionele Burgerij (plichtsgetrouw, maatschappelijk betrokken en aandacht voor gezin) en de Opwaarts Mobielen (materialistisch, gericht op carrià¨re en presteren) nemen in Nederland met respectievelijk 16 procent en 13 procent de tweede en derde plek in. De acht mentality-milieus van het onderzoeksmodel zijn te vinden op: unique.nl/mentality.

Eerder deed Motivaction onderzoek naar de overwegingen van werknemers om afscheid te nemen van hun werkgever. Hieruit blijkt dat 70 procent een werkgever overweegt te verlaten, omdat de bedrijfscultuur niet bij de werknemer past. Unique en Motivaction hebben samen het initiatief genomen om die ongrijpbare click om te zetten in een meetbare mentaliteitsmatch. Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: à¢â‚¬Å“Wij kijken bij onze werving en selectie verder dan alleen het cv. Alle werkzoekenden die zich bij ons inschrijven doen eerst de Mentality-test. Hierdoor hebben we een goed beeld van hoe de kandidaat in het leven staat, op werk- en privà©gebied. Met het in kaart brengen van de mentality van een kandidaat is de match vollediger, omdat er ook wordt gekeken naar een bedrijfscultuur die echt past bij de persoon. Hierdoor is de kans op een succesvolle en langdurige samenwerking nog groter.à¢â‚¬

Op de website van Unique kan de Mentality-test worden ingevuld.

-----
Noot voor de redactie: Een afbeelding van de indeling van Nederland in mentality-milieus is op aanvraag beschikbaar.