Vanaf vandaag kunnen de meer dan een miljoen Nederlandse hooikoortspatiënten de dagelijkse pollentellingen uit Nederland bekijken op de site van De Natuurkalender die is uitgebreid met hooikoortsinformatie. Naar schatting veertig procent van de patiënten weet niet welke planten de klachten veroorzaken. Met de polleninformatie kunnen zij hiervan nu zelf een eerste inschatting maken.

De uitbreiding van de website van De Natuurkalender (www.natuurkalender.nl) valt samen met het begin van het graspollenseizoen dat voor veel mensen de aanvang van het hooikoortsseizoen markeert. De start blijkt uit pollentellingen en waarnemingen van bloeiende grassen.

De website-uitbreiding van De Natuurkalender is het eerste resultaat van een nieuwe samenwerking waarbij pollentellingen van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis, bloeiwaarnemingen van De Natuurkalender, uitslagen van allergietesten van Diagnostic Products Corporation en de 9-daagse weersverwachting in het pollenseizoen gecombineerd gaan worden. De samenwerking moet de informatievoorziening naar huisartsen en hooikoortspatiënten over hooikoorts en allergie verbeteren. Met een enquàªte op de site onder patiënten wordt de informatiebehoefte van patiënten beter in beeld gebracht.

De eerste resultaten van de enquàªte laten zien dat veertig procent van de patiënten niet weet welke planten de klachten veroorzaken. Veel patiënten zijn niet in staat om buiten een berk, els of hazelaar te herkennen en zo te vermijden als ze in bloei staan. Daarnaast bestaat het vermoeden dat veel mensen niet weten dat de gezondheidsklachten die ze hebben door hooikoorts veroorzaakt worden. De huidige informatievoorziening over hooikoorts geeft niet op alle vragen antwoord en is voor verbetering vatbaar.

De samenwerking biedt nieuwe mogelijkheden om informatie en kennis uit verschillende bronnen te combineren. Dat resulteert in een betere weergave van de pollentellingen via het internet en betere hooikoortsverwachtingen op basis van analyse van actuele en historische pollenwaarnemingen en bloeiwaarnemingen in relatie met veranderingen in weer en klimaat. Het bereik van de hooikoortsinformatie is groter en beter toegespitst op de informatiebehoefte van patiënten en huisartsen. Een en ander resulteert in verbeterde diagnosemogelijkheden. Dit alles moet ervoor zorgen dat patiënten minder klachten hebben, beter begrijpen waar ze last van hebben, beter voorbereid zijn en minder kosten maken.

bron:Landbouwuniversiteit Wageningen