De Nederlandsche Bank NV maakt bekend dat PureInvestor.Com Inc.,
statutair gevestigd te Maleisië, bedrijfsmatig al dan niet op termijn
opvorderbare gelden van het publiek heeft aangetrokken en ter
beschikking heeft verkregen en daarmee de Wet toezicht kredietwezen
1992 heeft overtreden.

Voor het aantrekken van gelden van het publiek beschikt
PureInvestor.Com Inc. niet over een vergunning of ontheffing ingevolge
de Wet toezicht kredietwezen 1992, noch kan zij gebruik maken van een
vrijstelling.

Op diverse websites (waaronder http://pictrust.pureinvestor.com,
www.gopips.com en www.astuteinvestors.com) biedt PureInvestor.Com Inc.
de producten '5 Years Trust Plan' en 'The Fixed Dividend Plan' aan.
Daarnaast heeft PureInvestor.Com Inc. op 24 juli 2004 tijdens een door
haar georganiseerde bijeenkomst in Amsterdam de voornoemde producten
aangeboden. Door het aanbieden van deze producten en het aantrekken van
gelden door middel van deze producten van het publiek heeft
PureInvestor.Com Inc. de Wet toezicht kredietwezen 1992 overtreden.

Bron: De Nederlandsche Bank