Op deze datum trad de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) in werking. De WMG regelt het markttoezicht in de zorg. De NZa gaat onder leiding van Frank de Grave de marktwerking in de zorg op gang brengen en bewaken, de tarieven in de zorg reguleren en toezien op de goede uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) zijn opgehouden te bestaan. Hun taken zijn voor het merendeel overgenomen door de NZa

bron:VWS