De communicatiecampagne rondom De Nieuwe Bijbelvertaling heeft een bronzen Effie gewonnen. De Effies werden dinsdag 7 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

 

Effie
De Effie is de effectiviteitsprijs van de Vereniging van communicatie-adviesbureaus, en de Bond van adverteerders. Deelnemers aan de Effie moeten aannemelijk maken dat de communicatie een belangrijke of doorslaggevende rol heeft gespeeld in de succesvolle marketingoperatie.

Een citaat uit het juryrapport:
´Door de Bijbel in de nieuwe vertaling neer te zetten als literair werk is de campagne erin geslaagd om ook heel veel mensen van buiten de gelovige doelgroep te bereiken. In korte tijd is het boek doorgedrongen tot bovenin de lijst van bestsellers. In de case is op een hele slimme manier gebruik gemaakt van PR. De aanpak met recensies verdient respect, dat is gedurfd voor een boek als de Bijbel.'

Campagne
Eind oktober 2004 verscheen De Nieuwe Bijbelvertaling. Inmiddels zijn ruim 510.000 exemplaren van De Nieuwe Bijbelvertaling in verschillende edities verkocht. De campagne werd twee keer eerder bekroond met een Award. 

bron:PKN