De Nieuwe Omroep (DNO) en MAX kunnen vanaf september 2005 wekelijks
ieder twee uur televisie en negen uur radio gaan uitzenden.
Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur en Media heeft besloten
beide omroepen tot het publieke bestel toe te laten. Volgens Van der
Laan voegt de aanpak van beide organisaties iets nieuws toe aan de
bestaande programmering. Dat nieuwe zit m niet zozeer in de onderwerpen
of de doelgroepen waar DNO en MAX zich op richten, maar in de manier
waarop ze onderwerpen willen benaderen. Van der Laan verwacht dat de
programmas van DNO zich door de filosofie van praktisch idealisme
zullen onderscheiden en de programmas van MAX qua toon, snelheid en de
benadering van ouderen. Dat draagt bij aan een gevarieerder aanbod voor
de kijker en luisteraar. Daarom geeft Van der Laan beide
aspirant-omroepen de kans zichzelf de komende drie jaar te bewijzen.

De Raad voor Cultuur adviseerde negatief over toetreding van DNO en
MAX, het Commissariaat voor de Media was positief. Doordat er geen
eenduidige adviezen lagen heeft Van der Laan haar eigen afweging moeten
maken. Daarvoor heeft ze met alle betrokkenen gesproken. Voor Van der
Laan heeft zwaar meegewogen dat de wetgever bij de invoering van de
Concessiewet in 2000 nadrukkelijk een open bestel voor ogen had met
ruimte voor nieuwkomers. Daarom is destijds o.a. de ledeneis voor
aspirant-omroepen verlaagd. Voor Van der Laan is openheid belangrijk
omdat de publieke omroep er beter van kan worden, in de zin van
gevarieerdere en vernieuwende programmas. In het verleden is gebleken
dat de lat voor nieuwkomers erg hoog ligt. Doordat de bestaande
omroepen zich op alle doelgroepen (dus ook ouderen) moeten richten is
vernieuwing op dat punt amper mogelijk. In aanpak, vormgeving en
invalshoek van waaruit onderwerpen worden aangesneden ziet Van der Laan
wel kansen voor vernieuwing. Zoals BNN erin geslaagd is een speciale
toon richting jongeren aan te slaan, zou MAX dat richting ouderen
kunnen doen. Die variaties bepalen voor Van der Laan juist de kern van
een pluriforme publieke omroep.

DNO en MAX krijgen per 1 september 2005 een voorlopige erkenning als omroepvereniging.

In verband met de toekomstvisie op de publieke omroep die het kabinet
voorjaar 2005 presenteert, worden alle erkenningen straks niet voor
vijf maar voor drie jaar gegeven, zodat er in september 2008 een
vernieuwde publieke omroep kan staan. Het wetsvoorstel dat o.a. de
kortere erkenningentermijn regelt is al naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap