De Onderwijs BV pakt het aanstormend
docententekort aan door actief samen te werken met het
bedrijfsleven. Momenteel geven boventallige medewerkers bij "KPN
Perspectief" aan de stap naar het onderwijs te willen maken. Het
doel is, deze medewerkers met een afgeronde HBO- en WO opleiding te
ondersteunen in hun nieuwe loopbaan als docent. Door deze
carrièrestap wordt voor hen de zij-instroom weer nieuw leven
ingeblazen. Maandag 7 Mei 2007 is een presentatie voor
belangstellende KPN medewerkers in Utrecht.

Als bedrijf of individu op eigen
gelegenheid verschillende scholen benaderen is een
energieverslindende bezigheid en resulteert vaak in teleurstelling.
Als intermediair voor het onderwijs biedt De Onderwijs BV z'n
diensten aan om potentiële docenten in contact te brengen met
het werkveld. De Onderwijs BV in de rol van initiator, voorlichter
en intermediair.

Als voorlichters presenteert De Onderwijs
BV bij bedrijven "werken in het onderwijs" aan de medewerkers. Het
geven van een realistisch beeld over het werkveld `onderwijs' moet
ervoor zorgen dat de kandidaat een weloverwogen besluit neemt,
geënt op volledige informatie. De leservaringen van de
adviseurs die zelf ook voor de klas hebben gestaan dragen hiertoe
bij. De kwaliteit van docenten wordt gewaarborgd door gebruik te
maken van een intensieve intake procedure.

Deze intake wordt gevoerd op basis van de
competenties die vermeld staan in de "Wet Beroepen in het
Onderwijs" (BIO). Werken met deze competenties zorgt voor een
duidelijk profiel en aan de hand hiervan wordt de kandidaat
beoordeeld op geschiktheid.

Deze eerste selectie geeft een indicatie,
de procedure door te zetten of te staken. Na de intake gaat de
kandidaat op stage met een duidelijk geformuleerde opdracht. Hierna
zal de kandidaat verslag uitbrengen en geven stageschool en De
Onderwijs BV een advies. Tot slot van de procedure volgt de actieve
bemiddeling op een passende functie en wordt er verwezen naar een
lerarenopleiding in de regio, waar men z'n bevoegdheid in 1 a 2
jaar kan behalen.

Over De Onderwijs BV

De Onderwijs BV bemiddelt en begeleidt
onderwijsmedewerkers, met name (aankomende) docenten, managers,
instructeurs, assistenten enz. op hun weg naar het onderwijs en
gedurende hun onderwijsloopbaan. Deze bemiddeling en begeleiding
biedt De Onderwijs BV aan voor een carrière in het Primair
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en instellingen voor Beroeps- en
Volwasseneneducatie (ROC's) en Hoger Beroepsonderwijs.

bron:De Onderwijs BV