De Roemeense premier, Càƒ‘ž?lin Popescu-Tàƒ‘ž?riceanu, bezocht afgelopen week het Europees Parlement.Hij zei donderdag tegen EP-voorziter Josep Borrell en de leiders van de politieke fracties dat hij verwacht dat Roemenië groen licht zal krijgen voor toetreding tot de Europese Unie. Hij schetste de voortgang van Roemenië wat betreft het voldoen aan de toetredingscriteria van de EU en sprak over de rol van het land na toetreding en de Roemeense visie op de ontwikkelingen in de Unie.

Het bezoek aan Brussel vond slechts een paar dagen vóór de publicatie van het monitoringverslag van de Europese Commissie plaats. In dit verslag zal staan of de toetredingsdatum van januari 2007 kan worden gehandhaafd en of er een noodzaak is om beschermingsclausules te gebruiken voor de gebieden waar de voortgang niet het niveau van de verwachtingen van Brussel heeft gehaald.
 
Tàƒ‘ž?riceanu zei dat hij een positief rapport van de Commissie verwacht en dat hij hoopte dat geen of slechts enkele gebieden van zorg naar voren zullen worden gebracht. Hij beklemtoonde dat in de komende maanden verdere voortgang zal worden geboekt, zodat Roemenië aan alle criteria kan voldoen.
 
Het justitiële stelsel in Roemenië, de rechten van minderheden, internationale adopties, economische kwesties en landbouw werden besproken tijdens een buitengewone vergadering van de Conferentie van voorzitters. "Roemenië zet alle zeilen bij om aan de Europese verplichtingen te voldoen. Deze inspanningen zullen na de presentatie van het monitoringverslag van de Europese Commissie van 26 september en na de toetreding tot de EU verdergaan" is de boodschap die de Roemeense premier Tàƒ‘ž?riceanu de voorzitters meegaf.
 
In de persconferentie die volgde op de ontmoeting met de Conferentie van voorzitters merkte EP-Voorzitter Borrell op dat de uitlatingen van de Roemeense premier warm waren ontvangen door de leiders van de politieke fracties. In antwoord op een vraag voegde Borrell hieraan toe dat er geen uitbreidingsmoeheid bestaat wat betreft Roemenië en Bulgarije.
 
Wat komt hierna?
Het rapport van de Commissie over de vraag of Roemenië en Bulgarije aan de criteria voor de EU-toetreding hebben voldaan, zal aan de EP-leden worden voorgelegd tijdens de volgende plenaire zitting in Straatsburg. Er zal over het rapport worden gestemd tijdens de vergaderperiode van 10-11 oktober in Brussel.
 
In het vorige rapport van de Commissie van mei dit jaar kreeg Roemenië vier "rode vlaggen" op gebieden van ernstig belang waar nog hervorming nodig was: drie van hen betroffen landbouw (met inbegrip van de totstandbrenging van een agentschap om landbouwsubsidies te verdelen, zodra het land een volwaardig lid wordt, en voedselveiligheid) en de vierde vereiste dat de systemen van de belastingdienst voor interoperabiliteit met die van de rest van de Unie klaar moeten zijn.
 
Premier Tàƒ‘ž?riceanu bezocht het Parlement nadat  de Bulgaarse premier, Sergei Stanishev, twee weken geleden Voorzitter Borrell en de leiders van de politieke groepen in Straatsburg ontmoette.
 
bron:Europees Parlement