JAKARTA, Indonesië, December 29/PRNewswire/ --    
Indonesië rouwt. Na een serie aardbevingen in Nabibe, Papoea Dan  

Alor-eiland, Timor heeft een resulterende vloedgolf duizenden mensen gedood in Atjeh en Noord-Sumatra. 

 
Het Indonesische Rode Kruis heeft in reactie op de ramp ongeveer 900
vrijwilligers ingezet om de slachtoffers in Atjeh en Noord-Sumatra te
helpen.  
Vanaf de eerste dag van de ramp heeft het Indonesische Rode Kruis hulp
geboden zoals evacuatie van slachtoffers, verzamelen van gegevens en
distributie van voedsel en medische hulp. PMI heeft ook talloze
hulpcentra geopend waar de slachtoffers voedsel, medische zorg en
onderdak wordt geboden. PMI heeft ongeveer 1000 hygiënepakketten en
1000 plastic lakens voor menselijke stoffelijke resten uitgedeeld, en
verzamelt gegevens over de vermisten.  
   
De algemeen voorzitter van PMI, Mar'ie Muhammad, is momenteel in Atjeh
om het distributiebeleid voor hulp te controleren en coà¶rdineren.  
 
PMI weet dat de mensen in Atjeh en Sumatra dringend hulp nodig hebben,
met name babyvoeding, kleding, sanitair, medicijnen, plastic dozen voor
stoffelijke resten en tenten.  
 
PMI heeft voor personen die hulp kunnen bieden, een speciaal
bankrekeningnummer voor de slachtoffers geopend bij BCA Menara Bidakara
Jakarta. Dit nummer is:  
      
Kantor Pusat PMI, BCA Cabang Menara Bidakara Jakarta - Nr. 450.666.000.9  
    
Source: Indonesian Red Cross