De Zandvoortse basisschool De School gaat deze zomer extra leslokalen creëren. De gemeente Zandvoort stelt middelen beschikbaar zodat het leerlingenaantal verdubbeld kan worden. Ook wordt het team van leerkrachten verder uitgebreid. De School is gevestigd in de voormalige Gereformeerde Kerk Zandvoort aan de Emmaweg.

Marjolein Ploegman, directrice van De School: à¢â‚¬à…“De voormalige kerk biedt De School de ruimte en de functionaliteit om het bijzondere onderwijskarakter gestalte te geven. Dankzij de extra capaciteit kunnen we een wachtlijst voorkomen. We hebben weer plaats voor leerlingen die al tijdens of na de zomer kunnen starten bij ons. We kunnen kinderen plaatsen uit alle groepen van het basisonderwijs.

De School kent een onderwijsprogramma van 50 weken per jaar en is met uitzondering van de kerstvakantie alle weken geopend van 8:00 tot 18:00 uur. Terwijl ander scholen tijdens de zomervakantie gaan sluiten, gaan de lessen op De School gewoon door. Zelfs de verbouwing brengt hierin geen verandering.

Vanzelfsprekend wordt er op De School niet alle uren geleerd. Het unieke dagritme en de langere schooldag geven volop mogelijkheden om extra vakonderwijs te volgen. Bijvoorbeeld muziek, drama, yoga, Engels vanaf groep 1, kookles en het lunchproject. Het laatste houdt in dat kinderen in groepjes zorgen voor een gezonde maaltijd voor de hele schoolgemeenschap. Daarnaast mogen ouders zelf kiezen wanneer ze hun vakanties inplannen. Het bijzondere karakter van De school trekt kinderen uit de gehele regio Zuid-Kennemerland aan.

Ouders die geïnteresseerd zijn in De School voor hun kind/kinderen, worden uitgenodigd om kennis te maken tijdens twee informatiebijeenkomsten in het gebouw van De School, Emmaweg 22 te Zandvoort:

Zaterdagochtend 4 juli van 10u00 tot 12u00
Donderdagavond 23 juli van 20u00 tot 22u00

Over De School:
De School is een algemeen bijzondere school voor kinderen vanaf 4 jaar. De School is in augustus 2008 gestart als basisschool. Het streven is een school te realiseren waar kinderen dankzij individuele leerlijnen kunnen blijven totdat ze naar het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs gaan of gaan werken, een integratie dus van basis- en voortgezet onderwijs. Zo ontstaat een ononderbroken ontwikkellijn en wordt de breuk tussen basis- en voortgezet onderwijs voorkomen. De School is 50 weken per jaar geopend van 8u00 uur tot 18u00.

De School hanteert de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) als vertrekpunt voor pedagogisch-didactische handelen en om de organisatie in te richten. De School is gevestigd in de voormalige regeformeerde kerk aan de Emmaweg te Zandvoort.

Noot voor redacties:

Stichting Sociocratische School 'De School'
Emmaweg 22
2042 NV Zandvoort
i: www.deschool.nl
e: [email protected]
t: 023-5730169
f: 023 5737820
Voor meer informatie:
Marjolein Ploegman, directeur en bestuur
e: [email protected]
t: 023-5737816
m: 06-25042593

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular