De slimste woning van Nederland komt voor een jaar in Dokkum te staan. De woning, voorzien van vele moderne technische snufjes, krijgt daar een plek op het terrein van Eneco Energie. De 'slimste woning' is een demonstratieproject om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouwen en wonen te laten zien aan iedereen die zich bezig houdt met bouwen. Doel van het project is om de vele technische mogelijkheden die er al zijn binnen enkele jaren daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Want hoe futuristisch de manier van duurzaam en energiezuinig bouwen en de toepassing van netwerken in huis die verwarming, licht en alarm beheren ook lijken, het is allemaal te koop en in elke woning te realiseren.

Bouwend Wonen Nederland regio Noord heeft het initiatief genomen de demontabele woning naar Fryslà¢n te halen. Het huis heeft al op diverse plekken in Nederland gestaan. De kosten voor onder meer plaatsing, inrichting en programma worden gefinancierd uit bijdragen van Eneco Energie, Bouwend Nederland, Woningcorporaties in Fryslà¢n, gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland en de Gasunie. Provincie Fryslà¢n draagt E45.000 bij uit het Budget Sociaal Economisch Beleid. De totale kosten van het project bedragen zo'n E150.000. De woning wordt eind mei geplaatst. Op 24 juni wordt het eerste symposium gehouden.

Huisnetwerken brengen technologieën en diensten in de woning samen. In het 'slimste huis' gebeurt dat voor woningautomatisering, energiebeheer, een computernetwerk en voor communicatiedoeleinden. Ze stellen de bewoner in staat om allerlei toepassingen thuis te brengen, die elders al zeer gebruikelijk zijn, zoals het opmerken van ongewenste beweging bij bijvoorbeeld inbraak, het automatisch inschakelen van de verlichting, een camera laten opnemen wat er gebeurt, alarm slaan en automatisch een meldcentrale waarschuwen via de telefoon. Ook kunnen er in een handomdraai nieuwe ruimten gemaakt worden met flexibele wanden. Het huis moet de woningbouwers in Nederland inspireren tot omdenken. Door toekomstgerichter te gaan bouwen, kunnen mensen veel langer, prettiger en comfortabeler in hetzelfde huis blijven wonen.

bron:Provincie Friesland