De Staat der Nederlanden heeft de verkoop van haar resterende 167 miljoen gewone aandelen in KPN aangekondigd. KPN kondigt aan dat een overeenkomst is afgesloten om 80 miljoen gewone aandelen terug te kopen van de Staat tegen een totaalbedrag van circa EUR 800 miljoen. KPN zal alle teruggekochte aandelen intrekken. De gecombineerde verkoop van de Staat vertegenwoordigt circa 8% van KPN’s geplaatst aandelenkapitaal, zijnde het resterende belang in KPN.

KPN heeft bij eerdere gelegenheden zijn intentie uitgesproken om door de Staat geïnitieerde verkopen in beginsel te steunen door inkoop van aandelen om zo de bestaande overhang in de markt te beperken. In relatie tot deze mogelijkheid heeft KPN besloten om de resterende EUR 241 miljoen die nog uitstaat onder het bestaande EUR 1 miljard aandeleninkoopprogramma, zoals aangekondigd op 7 februari 2006, onderdeel te maken van de vandaag aangekondigde aandeleninkoop. Hierna zal het aandeleninkoopprogramma zijn afgerond. In totaal zal KPN dit jaar aandelen hebben teruggekocht voor een totaal bedrag van EUR 1,56 miljard.

bron:KPN