De voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Gravenhage heeft maandagochtend bij mondeling vonnis
beslist in het kort geding dat Sdu Uitgevers had aangespannen tegen
de Staat (de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties) over de elektronische stemmachines die de Sdu
wil inzetten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 7
maart a.s. De zitting in dit kort geding heeft vrijdag 2 februari
jl. plaatsgevonden.

De voorzieningenrechter heeft de Staat
bevolen binnen zes uur na de uitspraak van dit vonnis aan de AIVD
opdracht te geven de elektronische stemmachine van het type New
Vote versie 5.0 met software versie 5.2.2. te onderzoeken op het
stralingsgedrag daarvan. Voorts wordt de Staat bevolen de AIVD
opdracht te geven omtrent dat onderzoek onverwijld verslag uit te
brengen aan de Minister en al hetgeen de AIVD ter uitvoering van
die opdracht mondeling of schriftelijk aan de Minister rapporteert
onverwijld aan de Sdu ter kennis te brengen.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular