Malafide advertentieverkoop in kort geding doeltreffend gestopt

Amsterdam, 23 december 2004 - De Telefoongids BV heeft het kort geding
gewonnen tegen het bedrijf dat misleidende advertentienota's
verstuurde. Op basis van het verstekvonnis is De Telefoongids Telemedia
BV veroordeeld tot het staken van het uitsturen van de 'spookfacturen'.
Voor iedere dag of iedere keer dat het bedrijf hiermee doorgaat moet
een dwangsom van EUR10.000 worden betaald.
Tevens moet het malafide bedrijf een brief verzenden aan alle
geadresseerden van de misleidende nota's met daarin een door De
Telefoongids BV gedicteerde rectificatie. Dit op straffe van een
dwangsom van EUR5.000,- per dag. Ook zal het veroordeelde bedrijf een
kopie van het gebruikte adressenbestand aan De Telefoongids BV moeten
verstrekken. Het bedrog kon doeltreffend worden aangepakt door accuraat
optreden van De Telefoongids BV, ABN AMRO en het Steunpunt
Acquisitiefraude (SAF) in samenwerking met klanten.

Direct na het bekend worden van de mailing van misleidende nota's en de
omvang ervan, heeft De Telefoongids BV het bedrijf in kort geding
gedagvaard. Het op de 'spookfacturen' vermeldde ABN
AMRO-bankrekeningnummer was inmiddels door de bank geblokkeerd. Hoewel
op het moment van het blokkeren van de rekening reeds betalingen waren
verricht, is het malafide bedrijf niet in staat is geweest om geld van
de rekening op te nemen. Alle betalingen worden onder vermelding
'factuur vervallen' door de bank geretourneerd aan de afzenders.

Naar aanleiding van de 'spookfacturen' zijn bij De Telefoongids BV en
het SAF al meer dan duizend telefoontjes binnengekomen. SAF heeft ruim
220 meldingen van ondernemers en instellingen ontvangen, waarbij zo'n
125 melders het steunpunt hebben gemachtigd tot het doen van aangifte
van (poging tot) oplichting en misleiding bij FIOD-ECD en het
Fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie te Zwolle-Lelystad. Naast de
telefoontjes hebben ook honderden klanten de spookfacturen per post of
per fax aan De Telefoongids toegezonden. Dit is van groot belang
geweest bij het snel en adequaat aanpakken van de verzender van
spookfacturen.

"Wij gaan ervan uit dat de snelle veroordeling andere en nieuwe
spookfactuur-verzenders ontmoedigt. Wij blijven onze klanten vragen om
ons snel op de hoogte te stellen, zodat wij ook bij nieuwe gevallen van
deze vorm van misbruik direct kunnen optreden", aldus Susan Duinhoven,
Marketing Directeur van De Telefoongids BV.

De Telefoongids BV
De Telefoongids BV is als zelfstandig bedrijf voortgekomen uit de
verkoop van TeleMedia door KPN in het voorjaar van 2003. De
Telefoongids BV telt inmiddels zo'n 600 medewerkers. De Telefoongids op
papier, bestaande uit 48 regiogidsen, wordt ieder jaar gratis verspreid
aan ruim acht miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland. Daarnaast
wordt De Telefoongids onder de merknaam CD-foongids uitgegeven op
CD-ROM, zowel in een consumentenversie als in abonnementsvorm voor
bedrijven. Op internet is www.detelefoongids.nl à©à©n van de meest
gebruikte websites van Nederland. Ook op mobiele telefoons en PDA's is
De Telefoongids beschikbaar, via pocket PC, Vodafone Live!, i-mode en
via SMS (13 13). De Telefoongids inlichtingendienst is bereikbaar op
0900-13 13.

Bron: De Telefoongids BV