Amsterdam, 3 februari 2004 - De Telefoongids BV heeft ook een tweede
kort geding gewonnen tegen een bedrijf, TeleInfoMedia, dat misleidende
advertentienota's verstuurde. De uitspraak in de TeleInfoMedia-zaak
biedt goede aanknopingspunten voor De Telefoongids om dergelijke
oplichters in de toekomst daadkrachtig aan te pakken.

Volgens het vonnis moet het bedrijf TeleInfoMedia met onmiddellijke
ingang stoppen met het openbaar maken van de ´spookfacturen'. Als dit
niet gebeurt, moet het bedrijf voor iedere dag of iedere keer dat het
in gebreke blijft een dwangsom van à¢?¬ 2.500 betalen. Verder moet het
bedrijf aan alle geadresseerden die een spookfactuur ontvingen binnen
zeven dagen na betekening van het vonnis een brief met daarin een
rectificatie zenden. Dit op straffe van een dwangsom van à¢?¬ 2.500 per
dag. Ook moet TeleInfoMedia een kopie van het gebruikte adressenbestand
aan De Telefoongids overdragen. Uiteraard is het bedrijf ook
veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding.

Susan Duinhoven, COO & Marketing Directeur van De Telefoongids BV,
zegt over het vonnis: "Het is goed te merken dat onze directe aanpak
tegen spookfacturen succesvol is. Zo hebben we al twee bedrijven die
spooknota's verstuurden kunnen stoppen. Ook andere bedrijven kunnen
rekenen op directe actie tegen hun misleidende praktijken. Het is
belangrijk dat klanten ons direct laten weten zodra ze een verdachte
factuur ontvangen. Alleen door de krachten te bundelen, kunnen we dit
soort praktijken definitief uitbannen."

Bedrijven kunnen bij twijfel aan de echtheid van een factuur contact
opnemen met de Klantenservice van De Telefoongids via 020-408 6101. De
medewerkers van de Klantenservice kunnen precies vertellen of een
orderbevestiging of factuur is verstuurd. De Telefoongids BV wil graag
samen met zijn klanten dit soort oplichtingpraktijken aanpakken via de
rechter en verzoekt de ontvangers dan ook de misleidende facturen te
faxen naar de Klantenservice: 020-408 6250

Bron: De Telefoongids BV