In het gebouw van het Regionaal Archief aan de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar , naast het station Alkmaar Noord, is een tentoonstelling ingericht over de Tweede Wereldoorlog. Een centraal element ervan wordt gevormd door een verzameling unieke kleurenfoto's van Alkmaar in de jaren 1940 en 1941, vervaardigd door de cineast en fotograaf Alphons Hustinx (1900-1972). Hustinx was filmer, fotograaf en journalist.

n het toenmalige Nederlands-Indië vervaardigde hij in de jaren dertig de eerste Nederlandse documentaire kleurenfilm. Met zijn films trok hij door Nederland, ook in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog. Overal waar Hustinx kwam maakte hij kleurendia's van het straatbeeld. Ruim 1250 zijn er bewaard gebleven. Ook andere bekende fotografen fotografeerden tijdens de oorlog. Maar Hustinx was een van de weinige die in kleur werkte. De kleurenfotografie stond tijdens de oorlog nog in zijn kinderschoenen; de kwaliteit van kleurenfilms was  matig en het was een moeizaam en duur proces om kleurenfoto's te ontwikkelen. De meer dan 100.000 foto's die het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bezit zijn nagenoeg allemaal in zwart-wit. Daarom is de grote verzameling kleurenfoto's uit het archief van Hustinx zo bijzonder. Ter gelegenheid van het zestigste bevrijdingsjaar, stelden de erven Hustinx het familiearchief beschikbaar voor restauratie en publicatie. In september 2005 komt er een boek uit met een selectie van alle Hustinx-foto's onder de titel ´Kleur in donkere dagen'.

In de tentoonstelling bij het Regionaal Archief zijn alvast de Alkmaarse opnames te zien. Op de foto's zien we dat het leven in Nederland tijdens de bezetting gewoon doorging. Er werd op straat gespeeld, er was Kaasmarkt, en de Alkmaarse monumenten schitterden als vanouds.

De tentoonstelling toont nog meer foto's uit de oorlogsperiode. Van de Alkmaarse fotograaf P.J. Bosman zijn er foto's te zien van de voedseldroppings in de Bergermeer en de intocht van de geallieerde troepen in Alkmaar in mei 1945. Ook zijn er foto's opgesteld die gemaakt zijn in Schagen tijdens de bevrijding. De foto's zijn allemaal in zwart-wit, maar wel van een hoge kwaliteit. 
De tentoonstelling laat verder affiches en documenten zien uit het bevrijdingsjaar 1945. Daarbij is geput uit de rijke documentatiecollectie over de Tweede Wereldoorlog die bij het Regionaal Archief wordt bewaard. Vooral enkele nieuwe aanwinsten uit deze collectie worden getoond. Ontroerend is een kladblokje met handtekeningen die door de toen 10-jarige mevrouw Ria Veenstra-Stuart zijn verzameld van geallieerde militairen die in mei 1945 waren ondergebracht in de Piusstichting te Alkmaar.

De tentoonstelling loopt van dinsdag 17 mei tot vooreerst 1 juli en is gratis toegankelijk van dinsdag tot en met vrijdag, overdag van 8.45 tot 16.45 uur en alleen in mei op dinsdagavond ook 's avonds tot 21.15 uur.
 
bron:Regionaal Archief Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular