Het boek 'Laatste wensen' van vader en dochter Geert en Rinske Arts biedt mensen een goed houvast om de wensen rondom en na het overlijden vast te leggen. Aan de hand van vragen en steekwoorden kan men nadenken over alles wat dan belangrijk is. Uiteindelijk ontstaat er met het invullen van dit boek een kostbaar document waarin de wensen omtrent het afscheid staan. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook ruimte voor een beschrijving van het eigen leven en een laatste boodschap aan dierbaren. Dit boek zal van onschatbare waarde blijken te zijn op het moment van overlijden en tot dat moment de geruststelling geven dat alles goed geregeld is. Het boek is vanaf nu te bestellen op de website www.laatstewensen.com en tevens verkrijgbaar bij de Selexyz boekwinkels.

Keuzes Voor de nabestaanden is het een goed houvast indien de persoonlijke wensen op papier staan. In alle hectiek na het overlijden van een dierbare met alle bijbehorende emoties moeten er talloze keuzes worden gemaakt rondom de uitvaart. Belangrijke keuzes, want dit is het laatste dat men nog voor een geliefde kan doen. Het is dan ook erg prettig indien er de zekerheid is dat de goede keuzes worden gemaakt. Dat het verloopt zoals uw dierbare het had gewild. Ook als er in de naaste kring van de overledene verschillende meningen zijn bij het maken van de keuzes rondom de afscheidsdienst biedt dit boek een uitkomst. Bij de meeste uitvaartverzekeringen is er reeds ingespeeld op de behoefte om de laatste wensen vast te leggen. U kunt dan een formulier downloaden met een soort van checklist voor uw wensen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om op internet een lijst aan te maken, om zo uw wensen vast te leggen. Het nadeel hieraan vinden de initiatiefnemers van ´Laatste wensen‘˜ dat dit een minder persoonlijke vorm is. Daarnaast is het in de hectische dagen na een overlijden lastiger om aan de betreffende informatie te komen. Waar ligt dit formulier precies tussen alle paperassen? Wat zijn de inloggegevens bij de digitale variant?

Persoonlijk Het voordeel van het boek ` Laatste wensen` is dat dit boek op ieder moment uit de boekenkast gehaald kan worden. Ook indien u wijzigingen wilt aanbrengen, is dit geen probleem. De luxe vormgegeven hardcover uitvoering maakt het boek tot een waardevol geschenk voor de nabestaanden. Zeker ook omdat er in het boek naast alle praktische wensen ook volop ruimte is voor de meer persoonlijke zaken. Zo is er bijvoorbeeld ruimte om een stukje te schrijven voor de mensen die het dichtst bij u staan. Hoe bijzonder is het als zij dit nog kunnen lezen, zeker als het overlijden onverwacht is.

Onvoorspelbaar Hoe onvoorspelbaar het leven kan zijn bleek eens te meer bij het uitbrengen van dit boek. Nadat vader en dochter het project à¢â‚¬Å“Nu jij er bentà¢â‚¬ (een verzamel-cd over het ouderschap, uitgebracht bij EMI) hadden afgesloten, besloten ze om een nieuw idee te gaan verwezenlijken: het boek ´Laatste wensen; Amper hadden ze het contract met de uitgever gesloten of Geert kreeg van zijn huisarts te horen dat hij door longkanker nog maar kort te leven had. Hijzelf is hierdoor de eerste persoon geworden die het boek heeft gebruikt. Op 15 februari 2009 is de auteur van ´Laatste wensen‘˜ gestorven aan de gevolgen van zijn ziekte.