Op 17 maart heeft het NIGZ op het Nationaal Obesitas Debat haar visie
gepresenteerd over hoe de betrokken partijen met elkaar de problematiek
van het overgewicht kunnen aanpakken. Overgewicht is het resultaat van
de ontwikkeling van de Westerse samenleving van de afgelopen 30 jaar.
Het is niet alleen een gezondheidsprobleem, maar vooral een een
maatschappelijk probleem. Ons eet- en maaltijdpatroon is veranderd en
we zijn minder gaan bewegen: de energiebalans is zoek! We moeten dus
gaan werken aan gezonde, gevarieerde voeding en meer beweging. Het
individu, de overheid, het bedrijfsleven: slechts in een gezamenlijke
aanpak ligt de oplossing.

Kinderen van nu zijn de ouders van morgen
De prioriteit ligt bij de jeugd, zoals aangegeven in de nota Langer
gezond leven van het ministerie van VWS. De aanpak van het NIGZ gaat
uit van de ontwikkeling van een kind vanaf ࢠ9 maanden tot + 18 jaar.
De oplossing ligt niet in à©à©n maatregel, maar in een langjarige,
integrale aanpak. Het is van belang dat de jeugd meekrijgt dat à¢een
leven lang gezondࢠdoor met mate te eten en te drinken en veel te
bewegen niet alleen leuk is, maar ook de norm is. De aanpak dient
vooral lokaal uitgevoerd te worden. Gemeenten, scholen, GGDà¢en (incl.
JGZ en huisartsen), maar ook het lokale bedrijfsleven, winkeliers,
(sport)verenigingen etc. hebben een belangrijke rol hierin. Het NIGZ
heeft het convenant Gezondheidsbevordering in lokaal perspectief met de
VNG en GGD Nederland gesloten en levert daarmee de schakel van een
landelijke aanpak naar het lokale niveau.

Meten is weten
Zoals bekend doen JGZ, GGD en RIVM al veel op dit vlak. Het NIGZ pleit
ervoor dat - afhankelijk van de technische mogelijkheden - per 1
januari 2006 of 2007 gestart wordt met integrale jaarlijkse meting van
gewicht en lengte van alle kinderen per leeftijdsjaar van 0 tot en met
18 jaar. Niet alleen om trends zichtbaar te maken, maar ook om de
effectiviteit van beleid, maatregelen, activiteiten etc. te meten.

Bron: NIGZ