De Vlinderstichting beloonde op 24 maart
drie personen die grote verdiensten hebben gehad voor vlinders en
vlinderbescherming met een Gouden Vlinder. De onderscheiding is
uitgereikt tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting door
de voorzitter van de commissie Gouden Vlinders, Jan-Willem
Sneep.

CHRIS VAN DE BUND

Chris van de Bund heeft zich al jarenlang
buitengewoon ingezet om vlinders en andere insecten een volwaardige
plaats te gunnen in het beheer van een van onze belangrijkste
natuurgebieden. De kleine heivlinder en de grote en
duinparelmoervlinder kunnen zich steeds verheugen in zijn
belangstelling. Jarenlang loopt hij al rond op de Hoge Veluwe, maar
ook heel veel anderen weet hij tot veldonderzoek te bewegen. Hij
stimuleert en leidt op en dringt er bij iedereen op aan om wat met
de veldgegevens te doen. Niet alleen maar kijken en genieten, maar
actief om tafel met de beheerders om soorten echt te beschermen.
Hij is een van de drijvende krachten achter de werkgroep Vrienden
van de Hoge Veluwe en

heeft veel mensen leren vlinderen en
geleerd om te kijken door de ogen van de vlinder naar het landschap
en het beheer. Een man die zijn kennis vaak ten dienste stelde aan
vrijwilligers en daarmee bereikte dat veel vrijwilligers zich
breder zijn gaan verdiepen in de heidefauna in zijn algemeenheid en
vlinders in het bijzonder.

AREND VAN WERVEN

In de omgeving van Apeldoorn is al jaren
een zeer gedreven vlinderaar actief. Arend van Werven is de
drijvende kracht van de Vlinderwerkgroep van het IVN. Binnen dat
IVN is hij al meer dan 25 jaar bezig met het overdragen van kennis
over de natuur. Er worden vlinderinventarisaties uitgevoerd,
excursies gehouden maar er wordt ook actief beschermd. De
sleedoornpage, een van de soorten die zijn opgenomen op de Rode
Lijst dagvlinders, komt in Apeldoorn nog verspreid voor, maar de
soort staat er wel onder druk. Ook deze winter weer bleek dat op
plaatsen waar eitjes van de sleedoornpage aanwezig waren
grootschalig de sleedoorn werd gesnoeid. De gouden vlinderwinnaar
laat het er niet bij zitten maar stapt, in overleg met De
Vlinderstichting, af op de gemeente en probeert sluitende

afspraken voor elkaar te krijgen. We hopen
dat hij met deze onderscheiding op de borst het College van
Burgemeester en Wethouders echt om kan turnen zodat de
sleedoornpage voortaan veilig is in Apeldoorn.

CEES MAAS

Dan nu naar de rand van Nederland. Cees
Maas is op zijn eiland Texel wereldberoemd als vlinderkenner.
Iedereen weet hem te vinden als er weer eens een rups gevonden
wordt of een vreemde vlinder gezien. Hij zorgt daar ook zelf wel
voor want er gaat geen natuurmarkt voorbij of hij vertegenwoordigt
er De Vlinderstichting. Hij heeft zelfs al een vlinderboekje op
zijn naam staan en heeft al vele jaren de vlinders

in zijn omgeving een belangrijke plaats
gegeven. De bestuurders, maar vooral ook alle medebewoners van zijn
eiland Texel zijn bevlinderd. De bibliotheek heeft regelmatig
tentoonstellingen en de scholen zijn aan de gang met vlinders. Hij
heeft ook actief meegewerkt aan het onderzoek van De
Vlinderstichting naar de grote parelmoervlinder en de
duinparelmoervlinder en heeft nauwkeurig de opkomst van het
groentje op Texel kunnen volgen van het allereerste begin.

bron:De Vlinderstichting