Woudenberg, 25 juni 2010 - Na een roerige startperiode en na het verslinden van een aantal uitdagingen en barrià¨res vinden jaarlijks inmiddels ruim 130.000 rechtzoekenden hun weg naar een unieke rechtshulpverlener uit Woudenberg.

De wet binnen muisklikbereik
Rechtzoekenden kunnen kosteloos en vrijblijvend hun rechten en plichten bestuderen op de website www.uwwet.nl. Wetten met betrekking tot bijvoorbeeld personen- en familierecht, ondernemingsrecht, erfrecht, arbeidsrecht, huurrecht en kooprecht zijn binnen handbereik, ofwel letterlijk binnen muisklikbereik, gekomen. De rechtzoekende kan zichzelf bedienen van wet- en regelgeving en van rechtspraak.

Steun Hirsch Ballin
De ondernemer achter het concept, de heer Jan Budding, die begin 2009 als jurist afstudeerde aan de Universiteit Utrecht, overbrugt inmiddels een tweetal kloven. In de eerste plaats krijgt de rechtzoekende nu de gelegenheid zijn of haar rechten en plichten zelfstandig te bestuderen en daarnaast kan deze eenvoudig contact opnemen, indien nodig, met de juiste rechtshulpverlener. De ondernemer draagt zodoende met de website een steentje bij aan het verkleinen van het probleem dat de minister van Justitie, te weten de heer Hirsch Ballin, op de dato 24 februari 2010, aan de Tweede Kamer heeft bekend gemaakt. Zijn boodschap was, samengevat, dat de kloven voornoemd nog niet gedolven zijn en nog immer actueel zijn.

Opgenomen in databanken
In de maand juni is het aantal rechtzoekenden, dat maandelijks gebruik maakt van de website, verder gestegen naar ruim 11.500. Dit aantal zal naar verwachting van de ondernemer verder blijven toenemen. De website is inmiddels opgenomen in diverse databanken, waaronder de databanken van: de Hoge Raad der Nederlanden, de Commissie Gelijke Behandeling, een zestal universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek.

Bruggen bouwen en kloven delven
Wetten zijn van belang en het is noodzakelijk daar kennis van te nemen, en de mogelijkheden daarvoor zijn door de komst van onder meer het internet toegenomen. De ondernemer zal zich inzetten om de kloof tussen de wet en de rechtzoekende langzaam, maar zeker, verder te overbruggen à©n te delven. De Nederlandse wetten en regelingen à©n de rechtzoekende zijn in de geschiedenis niet eerder zo dicht bij elkaar geweest.
´Maar er is nog volop werk aan de balie, want u moet nog meer daadwerkelijk inzicht kunnen krijgen in uw wet, omdat het àºw wet is,‘˜ aldus de jurist en ondernemer.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. Budding
Postadres:
Schans 15
3931 KJ WOUDENBERG
Telefoonnummer: 033 - 2861295
Faxnummer: 033 - 2867711
E-mailadres: [email protected]
Website-url: http://www.uwwet.nl