Woningcorporatie De Woonplaats in Enschede
kreeg op donderdag 29 maart jl. samen met nog drie andere
organisaties de Effectory Award uitgereikt. De Woonplaats is een
van de winnaars met de grootste stijging in medewerkerstevredenheid
onder organisaties tot 1.000 medewerkers. De tevredenheid bij de De
Woonplaats steeg met 23 procent ten opzichte van de vorige
meting.

De Woonplaats heeft zich de afgelopen
jaren sterk ontwikkeld om een onderscheidende rol te kunnen spelen
op het gebied van volkshuisvesting. Blijven groeien, innoveren en
ontwikkelen is de visie die daarbij centraal staat. "Met 'alle
ruimte' krijgen de medewerkers ook echt alle ruimte om zichzelf te
ontwikkelen in een organisatie die zelf ook steeds in beweging is.
Veiligheid en uitdaging creëer je alleen maar door je te
realiseren dat vallen en opstaan de basis is voor groeien. Werken
aan wonen is en blijft mensenwerk", aldus directeur Dick Mol.

De Effectory Award, die dit jaar voor de
zevende keer werd gehouden, wordt uitgereikt aan zowel overheids-,
profit- en non-profitorganisaties, die de hoogste
medewerkerstevredenheid en/of grootste stijging in de tevredenheid
weten te realiseren. Aan de metingen van Effectory, die marktleider
in Nederland is in onderzoek naar medewerkerstevredenheid, werd
vorig jaar door een groot aantal corporaties deelgenomen. De
corporatiebranche laat daarmee zien het belangrijk te vinden om
constant te werken aan de verbetering van de eigen prestaties en
bedrijfsvoering. Een optimaal personeelsbeleid met ruimte voor
eigen verantwoordelijkheid, innovatie en ontwikkeling werkt daaraan
mee.

bron:AEDES

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular