(Persbericht) Eà©n van de grootste VV&T instellingen van Nederland, De Zorggroep uit Venlo, heeft besloten Ons® van Nedap healthcare in te voeren ter ondersteuning van het zorgproces voor de thuiszorg. Met behulp van Ons® automatiseert De Zorggroep haar cliëntenplanning en zorgregistratie.

De Zorggroep was op zoek naar een systeem waarin voor meer dan 10.000 cliënten de zorg kan worden gepland en geadministreerd.
Omdat de organisatie de verantwoordelijkheid hiervan zoveel mogelijk bij de uitvoerende medewerkers zelf wil neerleggen, was de gebruiksvriendelijkheid à©à©n van de belangrijkste eisen.
Het nieuwe systeem helpt de medewerkers dat gemaakte afspraken met cliënten goed nagekomen kunnen worden. Hiervoor gaat gebruik gemaakt worden van een digitaal planbord. De medewerkers in de thuiszorg krijgen een mobiele telefoon waarop hun planning getoond wordt. Verder zorgt deze telefoon dat de geleverde zorg automatisch wordt vastgelegd. Via internet kunnen de medewerkers thuis de planning bekijken en bijvoorbeeld gemaakte kilometers invullen waardoor zij en De Zorggroep verlost zijn van veel papierwerk.

De Zorggroep is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen drie gerenommeerde zorgorganisaties: Thuiszorg midden-limburg, Stichting Land van Gelre en Gulick en Zorggroep Noord-Limburg.

Nedap healthcare levert oplossingen voor de zorg met als uitgangspunt om meer tijd voor zorg te creëren.