De politie Amsterdam-Amstelland bindt deze maand de strijd aan met
veelplegers en wanbetalers. Het is de bedoeling om een groot deel van
de circa 7000 gesignaleerden door gerichte controles en acties te
bewegen hun openstaande boetes te betalen of nog openstaande straffen
uit te zitten.

Wie niet tijdig zijn schulden vereffent, loopt grote kans deze kerst
achter een gesloten deur van justitie door te brengen. Inmiddels werden
al 227 personen in de kraag gevat.

Regiobrede aanpak
De actie begon half november maar wordt in december sterk
geïntensiveerd. Alle wijkteams binnen de regio doen mee. Ondersteund
door de RICO (Regionale Incasso, Controle en Opsporing), het
regioproject Veelplegers en Vliegende Brigades van de Mobiele Eenheid
en de Dienst Executieve Ondersteuning werden in twee weken tijd al 227
veelplegers gearresteerd. Politiemensen gaan met actuele lijsten met
daarop de top 25 van gesignaleerde veelplegers binnen hun
wijkteamgebied op pad om zoveel mogelijk van deze personen op te
sporen. Hiervoor is extra celcapaciteit beschikbaar. Huisbezoeken en
gerichte (verkeers-)controles, waarbij onder andere de catch-ken wordt
ingezet, maken deel uit van de strategie.

Creatieve aanpak

Daarnaast zullen creatieve methoden worden ontwikkeld waarbij met name
veelplegers die een ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders
voorheen Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) boven het hoofd hangt een
belangrijke doelgroep vormen. Zij worden verantwoordelijk geacht voor
een groot deel van de criminaliteit binnen onze regio. Als zij een tijd
(twee jaar) uit de roulatie worden gehaald zal dat naar verwachting
direct van invloed zijn op de criminaliteitscijfers. Bovendien wordt
hen in de detentieperiode de gelegenheid geboden de weg terug te vinden
naar het rechte pad. De politie Amsterdam-Amstelland hoopt op deze
manier veel van de nog openstaande boetes te innen en notoire
veelplegers hun gerechte straf te laten ondergaan.

Bron: Politie Amsterdam Amstelland