De Nederlandse staat geeft zeven
documenten en voorwerpen uit de nalatenschap van Anne Frank terug
aan het Anne Frank Fonds te Bazel. Op verzoek van minister Van der
Hoeven van OCW heeft de Restitutiecommissie onderzoek gedaan naar
de claim op een aantal persoonlijke bezittingen van Anne Frank, de
zogenaamde Stern-artefacten (genoemd naar het Duitse weekblad
Stern). Inmiddels heeft het Anne Frank Fonds laten weten de
betreffende artefacten in langdurig bruikleen te zullen brengen bij
de Anne Frank Stichting in Amsterdam.

Het gaat om een halsketting, een leerboek
getiteld Franse Spraakkunst met een plakpapiertje, twee brieven aan
haar grootmoeder en drie foto.s. De Stern-artefacten waren tot nu
toe in bewaring bij het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie (NIOD) en werden opgeëist door de neef van
Anne Frank, tevens voorzitter van het bestuur van het in het
Zwitserse Bazel gevestigde Anne Frank Fonds.

Ondanks het feit dat de commissie zich in
haar advies, in verband met het ontbreken van een verband tussen
het bezitsverlies in de jaren .80 en het naziregime, onbevoegd
verklaart, hebben de resultaten van het onderzoek voor de minister
als aanbeveling gediend om de Stern-artefacten terug te geven.

bron:OCW