(Persbericht) Tienduizenden mensen in Nederland horen maar via à©à©n oor. Onder hen zanger Harry ´Drukwerk‘˜ Slinger en sinds kort de Friese Bouke Heeres: die laatste weigerde te accepteren nooit meer muziek en films in stereo te kunnen horen. Het resultaat? Een bijzondere vinding.

à¢â‚¬Å“Ik heb al van kinds af oorproblemenà¢â‚¬, vertelt Harry Slinger, nu bijna compleet doof aan à©à©n kant. à¢â‚¬Å“Thuis muziek luisteren betekende dan ook al jaren een vlak, kaal geluid.à¢â‚¬ Dat probleem is voorbij. Want toen Bouke Heeres onlangs eenzijdig doof werd na een brughoektumoroperatie, bedacht hij met zoon Patrick een oplossing: een hoofdtelefoon met twee speakertjes in à©à©n oorschelp, de Stereo4one.

Meer muziekbeleving
Patrick, muzikant en technicus, ontwikkelde het toestel door en bracht zo voor zijn vader in Lemmer het volle, ruimtelijke geluid van muziek, films en computergames terug. à¢â‚¬Å“We ontdekten bovendien dat Nederland tienduizenden eenzijdig doven heeft. Voor hen betekent deze vinding absoluut meer muziekbelevingà¢â‚¬, vertelt de jonge Fries. à¢â‚¬Å“Pas geleden zette een geboren eenzijdig dove bijvoorbeeld de Stereo4one op; hij liet een traan en wist niet wat hem overkwam, zo mooi.à¢â‚¬

Wat hoorde Harry Slinger?
Ook Harry testte de hoofdtelefoon en geloofde eerst niet stereo via à©à©n kant te horen: à¢â‚¬Å“Ik dacht dat de muziek nog via mijn bijna dove oor doorkwam.à¢â‚¬ Toen hij à©à©n oorschelp afzette en dezelfde klank hield, klonk het verbaasd: à¢â‚¬Å“Waanzinnig, ik hoor een heel mooi, warm geluid door à©à©n oor!à¢â‚¬

Slingertochten
De hoofdtelefoon is bedoeld voor thuis. Voor zijn werk op de podia in het land gebruikt Harry een botverankerd hoortoestel (BaHa). Net als bij de Slingertochten die hij nu elke zondag houdt. à¢â‚¬Å“Een soort onemanshow door de Amsterdamse grachtenà¢â‚¬, vertelt de zanger. Hier brengt hij de alledaagse kant van de hoofdstad tot leven met liedjes, humor en persoonlijke (kwajongens)verhalen. Sinds kort hoort daar een extra verhaal bij: over een man met een rood petje die weer van muziek kan genietenà¢â‚¬¦ Meer info: www.stereo4one.com

Cijfers rondom eenzijdig doven
Nederland telt ongeveer 140.000 eenzijdig doven en slechthorenden. Per jaar komen er + 2.000 bij:
- Vanaf geboorte: 500 mensen per jaar
(bron: Audiologisch Centrum Leiden)
- Plotsdoofheid: 1.280 mensen per jaar (bron:
't Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer)
-Brughoektumor: 250 per jaar
(bron :Audiologisch Centrum Leiden)