Zestig duikers uit twaalf landen namen de
afgelopen twee weken op Curaçao deel aan de internationale
diepduikoefening “Deep Divex 2006”. Zij voerden in de
Caraïbische Zee diverse duikscenario’s uit, waarbij alle
elementen aan bod kwamen.

De oefening stond onder leiding van de
Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine. De duikers
kregen onder meer opdracht om grondmijnen te ruimen. Ook moesten ze
hulp bieden aan de overlevenden in een gezonken onderzeeboot, de
zogenoemde, het zogenoemde ‘sub sunk’-scenario. Het
bergen van stoffelijke resten en de zwarte doos van een in zee
gestort vliegtuig maakte eveneens deel uit van Deep Divex.
Daarnaast beoefenden de duikers verschillende duik-, decompressie-
en noodprocedures. Hr. Ms. Pelikaan, het ondersteuningsvaartuig van
de Koninklijke Marine in het Caraïbisch Gebied, was voor de
oefening omgebouwd tot duikplatform, met twee decompressietanks aan
boord.

Vanwege een verschuiving in de dreiging
van bodemmijnen, ontstond in 1996 de behoefte om dieper te kunnen
duiken dan de tot dan toe maximale 55 meter. Invoer van de SIVA+
duikuitrusting in 1997 stelde duikers in staat om tot 81 meter af
te zakken. Sindsdien oefenen marineduikers uit meerdere Europese
landen en Canada jaarlijks samen.

Oefenleider luitenant-ter-zee 2OC Will
Meurer, kijkt terug op een zeer geslaagde "Deep Divex"'.
“Het was een succesvolle oefening, waarin de procedures nog
scherper op elkaar zijn afgestemd. De doelstelling – kijken
of multinationaal diepduiken haalbaar is – is zeker
bereikt.”

bron:MinDef