Den Haag 07-02-2005 - Indien het verhaal klopt dat de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de terreurverdachte Jason W.
aan een woning in het Laakkwartier heeft geholpen, had burgemeester
Deetman daarover willen worden geïnformeerd. Dat zegt de burgemeester
in reactie op het artikel van afgelopen zaterdag in de Volkskrant over
wat er vooraf ging aan het beleg van het pand in de Antheunisstraat op
10 november van het vorig jaar.

Volgens het Volkskrant-artikel verhuurde de AIVD via een dekmantel de
woning in de Antheunisstraat aan de verdachte. In de woning zou al van
tevoren afluisterapparatuur zijn geïnstalleerd.
"Ik wist er niet van af, de korpschef niet en ik denk dat hoofdofficier
van justitie ook niet", zegt burgemeester Deetman. Deetman heeft na het
incident in de Antheunisstraat gevraagd om een onderzoek waarin de gang
van zaken voor de inval van het arrestatieteam in kaart wordt gebracht.
Tot een eindrapport is het nog niet gekomen. "Maar uit wat ik tot nu
toe heb gezien, heb ik deze conclusie niet kunnen trekken".

"En had ik het moeten weten? Indien het verhaal klopt: ja. Om twee
redenen. Als burgemeester had ik het moeten weten omdat het samenhangt
met openbare orde en veiligheid. Als korpsbeheerder had ik het moeten
weten omdat ik een verantwoordelijkheid heb voor de veiligheid van
politiefunctionarissen. Als er bij een politie-actie sprake is van een
bovenmatig risico, ligt er een verantwoordelijkheid bij de
korpsbeheerder als het gaat om de beslissing of een actie gaat
plaatsvinden of niet. We hebben in de driehoek nu niet de afweging
kunnen maken of die actie verantwoord was of niet."

De burgemeester wil de verantwoordelijke bewindslieden vragen om
opheldering. "Daar is aanleiding toe. Er zijn politiefunctionarissen
gewond geraakt, en het had nog erger kunnen uitpakken."

Deetman voelt in dergelijke gevallen wel iets voor een ´actieve
informatieplicht' aan het gemeentebestuur. "De afweging ´moet ik het nu
wel of niet zeggen' ligt dan bij de betrokkene." Hij wijst op andere
gemeentebestuurders, die ook recent hebben gezegd dat ze zich niet
voldoende geïnformeerd voelden door de AIVD. "Als het
Volkskrant-verhaal waar is, heb ik zoiets van: laat nu maar eens door
buitenstaanders bekijken wat er in die gevallen niet goed is gegaan. Om
ervan te leren en te zorgen dat het een volgende keer beter gaat."

Woensdag aanstaande bespreekt de kamer de voorstellen waarbij de
wettelijke bevoegdheden van de inlichtingendienst worden opgerekt ten
behoeve van de bestrijding van terrorisme. Deetman: "Dat de
bevoegdheden groter worden, begrijp ik wel. Maar ik vind het punt van
de democratische controle niet genoeg geregeld. Bij grotere
bevoegdheden hoort een soort verantwoording, zodat beoordeeld kan
worden of de dingen zijn gegaan zoals het hoort. Dat hoort nu eenmaal
bij een democratische rechtstaat. Dat je die verantwoording niet op de
gewone manier gestalte kunt geven, begrijp ik wel. Maar ik betwijfel of
de bestaande commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
daarvoor het goede middel  is. De parlementaire enquàªte van de
commissie Van Traa heeft ons geleerd dat er aanleiding is om de
democratische controle sluitend te houden."

Bron: Politie Haaglanden