Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben vandaag een resultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel. Het onderhandelingsresultaat heeft een looptijd van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2006.

De belangrijkste afspraken zijn:
- De salarissen van het defensiepersoneel worden per 1 januari 2006 verhoogd met 2,2 procent. Daarnaast ontvangt het personeel over de jaren 2004, 2005 en 2006 een eenmalige uitkering per jaar van 0,8 procent;
- De ontslagleeftijd voor militair personeel wordt verhoogd naar - in het algemeen . 60 jaar. De invoering vindt plaats in aansluiting op de in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2000-2001 afgesproken overgangsperiode. Dat betekent een stapsgewijze ophoging in de periode tussen 2015 en 2021;
- In aanvulling hierop zijn partijen overeengekomen dat voor de militair waarvoor de ontslagleeftijd 58 jaar of hoger is, geldt dat van de tijd dat hij/zij is uitgezonden geweest (te rekenen vanaf 1 januari 2002) een kwart in mindering wordt gebracht op de ontslagleeftijd, maar deze kan niet lager zijn dan 58 jaar;
- De ontslagleeftijd in het kader van functioneel leeftijdsontslag voor burgerpersoneel wordt aangepast: de ontslagleeftijden van 55 en 60 jaar vervallen en worden verhoogd naar 60 en respectievelijk 62 jaar. De invoering vindt stapsgewijs plaats in de periode 2010-2022;
- Verder is overeenstemming bereikt over onder andere maatregelen op het gebied van de vergoedingen voor dienstreizen en woon-werkverkeer en voorzieningen voor personeel geplaatst in het buitenland.
In februari waren er al afspraken gemaakt over onder meer de tegemoetkoming in de ziektekosten, loondoorbetaling bij ziekte en een verhoging van de uitzendtoelage. De vier centrales zullen het resultaat voorleggen aan de achterban. In totaal werken bij de sector Defensie ca. 65.000 mensen.
bron:MinDef

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular