Het ministerie van Defensie en de
Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe hebben dinsdagmiddag in
Zwolle een ruilovereenkomst getekend. De Stichting krijgt een pand
op het militaire vliegveld Deelen dat momenteel niet meer door
Defensie wordt gebruikt. In ruil daarvoor ontvangt Defensie een
stuk grond in het verlengde van de startbaan dat nu nog gepacht
wordt van de Hoge Veluwe. Daarnaast koopt Defensie het terrein De
Hoefbos van het Nationaal Park de Hoge Veluwe dat tegen het
Infanterie Schietkamp (ISK) De Harskamp aanligt. De afspraken zijn
in december vorig jaar gemaakt.

In de ruilovereenkomst is ook opgenomen
dat het recht van eerste koop van de Hoge Veluwe op alle gronden
van het Militair Luchtvaartterrein Deelen wordt uitgebreid. Dit
betekent dat bij een eventuele toekomstige verkoop van vliegveld
Deelen de Hoge Veluwe voorrang heeft boven andere partijen om het
terrein te kopen. De ministeries van Defensie en Financiën
hebben dit in overleg en met instemming van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten. De militaire
noodzaak van het terrein bepaalt of het voorkeursrecht van eerste
koop ooit kan worden uitgeoefend, want vooralsnog zijn er geen
plannen om Deelen geheel of gedeeltelijk af te stoten.

Tot de Tweede Wereldoorlog was het terrein
van Vliegveld Deelen eigendom van het Nationaal Park de Hoge
Veluwe. Tijdens de oorlog legden de Duitsers een vliegveld aan op
het terrein en in 1957 moest het Nationaal Park dat deel van het
terrein verkopen toen het Militair Luchtvaartterrein Deelen in
gebruik werd genomen.

Mede vanwege de vergelijkbare visie op
natuurbeheer zijn Defensie en de Stichting de Hoge Veluwe altijd
goede buren geweest op de Veluwe. Deze ruilovereenkomst is daarvan
opnieuw een voorbeeld.

bron:MinDef